Publicaties

Portefeuillestrategie 2024-2033

G&O is volop in beweging. In ons Koersplan staat waar we voor gaan de komende jaren. In de Portefeuillestrategie staat hoe we de komende 10 jaar onze vastgoeddoelstellingen willen behalen. Dit gaat om nieuwbouw, verduurzaming en het verbeteren van de bestaande bouw. Dit doen we met aandacht voor de leefbaarheid in onze complexen en de buurten waar wij bezit hebben.

In één oogopslag ziet onze Portefeuillestrategie er als volgt uit.

Nieuwbouw: we willen 1.200 woningen bouwen

In ons Koersplan staat dat we de komende 10 jaar 1.200 nieuwe woningen willen bouwen. Dit doen we op nieuwe locaties, zoals bedrijventerreinen die leegkomen of braakliggend grond. Maar ook zoeken we binnen het bestaande bezit naar mogelijkheden om woningen toe te voegen, door bijvoorbeeld een extra bouwlaag op een complex te maken of woningen te splitsen. Verder onderzoeken we meer dan voorheen of we bestaande woningen die niet meer van deze tijd zijn kunnen vervangen door meer nieuwe woningen. 

Verkoop: we gaan ongeveer 100 woningen verkopen

We verkopen woningen die niet goed passen in ons wensbeeld voor de toekomst, omdat ze bijvoorbeeld slecht te verduurzamen zijn of meer dan gemiddeld onderhoud vragen. Of omdat het gaat om een losse woning die we in ons bezit hebben, die geen aansluiting heeft bij ander bezit in het complex of in de buurt. Er is geen concreet doel voor het aantal te verkopen woningen, maar de verwachting is dat het zal gaan om ongeveer 100 woningen in de komende 10 jaar. 

Duurzaamheid: we verlagen de CO2-uitstoot van onze woningen met 600 kg per woning 

In 2050 willen we een CO2-neutrale woningvoorraad hebben. Om dat te bereiken verlagen de komende 10 jaar onze CO2-uitstoot met 600 kg per woning per jaar. Dat doen we  door: 

  • 20% van onze voorraad (1.750 woningen), die nog met aardgas verwarmd worden, aardgasvrij te maken tot 2030. 
  • De aanpak van circa 200 EFG labels (tenzij het monumenten zijn of we sloopplannen hebben).  
  • De energieprestatie (EP2 waarde) te verlagen naar 154 (afname van in totaal 20kWh/m2) 
  • Het  aantal woningen dat niet aan de Standaard voldoet te verlagen met 40% (circa 3.000 woningen isoleren) 
  • De aanpak 40% van de resterende isolatie opgave (bezit in Muiden/Muiderberg en slechte D labels).   

Leefbaarheid: we gaan werken met focusbuurten 

Wij willen dat de buurten waar wij bezit hebben een 'goed' of beter scoren op de Leefbaarometer. Gaat het niet goed met de leefbaarheid, dan grijpen we in door bijvoorbeeld het aanwijzen van zogenoemde focusbuurten. Verder realiseren we waar mogelijk ontmoetingsruimten, waar bewoners elkaar kunnen leren kennen en elkaar weten te vinden als ze hulp nodig hebben. 

Financiële haalbaarheid: kwaliteitsverbeteringen betalen we uit eigen middelen 

Alle plannen die we hebben gemaakt zijn doorgerekend om te zorgen dat we ze ook kunnen betalen. Een van de stelregels is dat we kwaliteitsverbeteringen binnen ons bezit kunnen betalen uit onze eigen middelen (zonder te lenen). Hier voldoen we aan. 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x