Huurdersbelang

Huurdersorganisatie (HGO)

De Huurdersorganisatie van G&O (HGO) behartigt de gezamenlijke belangen van de huurders en bewoners die een woning huren van G&O.

Werkzaamheden HGO
De leden van de HGO denken mee over het beleid, bijvoorbeeld bij groot onderhoud, huurbeleid en woonvoorzieningen, en brengen daarover advies uit aan het bestuur van G&O. Op verzoek ondersteunt de HGO ook de bewonerscommissies. De HGO behandelt geen klachten van individuele huurders.

Samenwerkingsovereenkomst
De HGO en G&O hebben een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Communicatie met achterban
In het bewonersmagazine ‘Wonen & Zo' heeft de HGO een eigen rubriek waarin zij huurders en bewoners op de hoogte stelt van haar activiteiten. Daarnaast organiseert de HGO jaarlijks een huurdersoverlegavond. De uitnodiging voor deze avond ontvangen huurders eenmaal per jaar.

Meer informatie
Op de website van de HGO vind je meer informatie.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x