Over de huur

Huurbeleid

De huurprijs die G&O vraagt voor een aangeboden woning is vastgelegd in het huurbeleid. Behalve bij de jaarlijkse huurverhoging kan de huur van een woning namelijk ook veranderen bij verhuizing. In veel gevallen zal de huur voor een vrijgekomen woning worden verhoogd, maar de nieuwe huur kan ook lager zijn. Hoe dat zit leggen we hieronder uit.

Uitgangspunt

G&O zorgt voor goede en betaalbare woningen voor mensen die op de vrije woningmarkt geen kans maken. Dit geldt in eerste instantie voor huishoudens met lagere inkomens. In de regio waarin wij werkzaam zijn, zijn echter ook de mogelijkheden voor middeninkomens op de woningmarkt beperkt. Dit komt door de hoge koopprijzen en het beperkte aanbod aan betaalbare vrije sector huurwoningen.

Van de overheid moeten wij tenminste 92,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot en met € 47.699,- (voor alleenstaanden)/€ 52.671,- (voor meerpersoonshuishoudens) (prijspeil 2024). Maximaal 7,5% mogen we toewijzen aan hogere inkomens. Daarnaast moeten woningcorporaties van de overheid passend toewijzen. Dat betekent dat we in principe nieuwe huurders met een laag inkomen geen duurdere sociale huurwoning mogen toewijzen.

Huurprijs en maximale huur

De maximale huur is gereguleerd door de overheid. De maximale huur is afhankelijk van met name de grootte, de energieprestatie en de WOZ-waarde van de woning. Dit wordt weergegeven in de woningwaarderingspunten. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de maximale huur. De huur die G&O vraagt is vrijwel altijd (veel) lager dan de maximale huur. 

Huursegmenten

In ons huurbeleid onderscheiden we drie huursegmenten:

 • Bereikbaar
  De meeste woningen zitten in het bereikbare segment. Dit zijn nettohuurprijzen tot de huurgrens van passend toewijzen: € 650,43 (voor één- en tweepersoonshuishoudens)/€ 697,07 (voor drie en meer personen) (prijspeil 2024). Woningzoekenden met een inkomen dat valt binnen passend toewijzen krijgen meestal voorrang voor deze woningen.

 • Middelduur
  Huurprijzen tussen de huurgrens van passend toewijzen en de bovengrens van de sociale huur (€ 879,66/prijspeil 2024). De segmenten bereikbaar en middelduur vormen samen het deel sociale huur. Woningzoekenden met lagere inkomens komen in principe niet voor deze woningen in aanmerking aangezien wij als woningcorporatie passend moeten toewijzen.

 • Vrije sector
  Huurprijzen boven de liberalisatiegrens van € 879,66 (prijspeil 2024). Voor deze woningen is geen huurtoeslag mogelijk.

Verschillen tussen huren in hetzelfde wooncomplex of straat

De huur die je betaalt kan verschillen in vergelijking met andere huurders in het wooncomplex of straat. Dit is mogelijk binnen de wettelijke regelgeving. Jouw huur is echter nooit hoger dan de maximaal toegestane huur op basis van de woningwaarderingspunten.
 

Waarom verschillen tussen huren? 

Dat komt bijvoorbeeld doordat de ene huurder langer of korter geleden de woning heeft gehuurd. Hierdoor kan de aanvangshuur (huur bij het afsluiten van het huurcontract) verschillen. Door onder andere onderstaande punten, of een combinatie hiervan, kunnen er verschillen in huurhoogte zijn: 
 • De woningwaarderingspunten kunnen per woning verschillen (ook als de woningen op het oog hetzelfde lijken).
 • Wijziging in het huurbeleid van G&O binnen de wettelijke kaders.
 • Wijziging regelgeving in het huurbeleid vanuit de Rijksoverheid. 
 • De jaarlijkse wettelijke aanpassing (indexering) van huurgrenzen voor woningtoewijzing.
 • De jaarlijks wettelijke aanpassing (indexering) van de berekening van de maximale huur.
 • Daarnaast wijzigen huren ook door de jaarlijkse huurverhoging. Deze huurverhoging hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn.
Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x