Leefbaarheid / overlast

Veilig wonen

Het is belangrijk dat je je veilig voelt in je woning en omgeving. Goede sloten en buitenverlichting dragen daaraan bij. Daarnaast is het belangrijk om je buren te kennen, op de omgeving te letten en de politie te waarschuwen bij onraad.

Inbraakwerend hang- en sluitwerk
Alle nieuwbouwwoningen van G&O zijn voorzien van extra inbraakwerend hang- en sluitwerk. Ook alle bestaande woningen zijn voorzien van kwalitatief inbraakwerend hang- en sluitwerk.

Verlichting van achterpaden
Ook goede verlichting draagt bij aan de veiligheid van uw woonomgeving. Daarom brengen wij buitenverlichting aan bij alle achterpaden van onze woningen.

Brandveiligheid
De meeste branden in huis zijn gelukkig eenvoudig te voorkomen. Bijvoorbeeld door je schoorsteen regelmatig te laten vegen en geen elektrische apparaten op stand-by te laten staan.

Brandgangen en rookmelders
In verband met brandveiligheid moeten brandgangen en achterpaden altijd goed vrij zijn. Als deze aan je woning grenzen is het jouw verantwoordelijkheid om deze schoon en onkruidvrij te houden.

De meeste woningen van G&O zijn voorzien van rookmelders. Vaak werken deze op een batterij met een levensduur van ongeveer 10 jaar.

Opstal
Als er toch brand is geweest dan is het belangrijk dat de woning zo snel mogelijk weer bewoonbaar is. Meld brand daarom zo spoedig mogelijk! G&O heeft een opstalverzekering voor brandschade aan de constructie en de buitenzijde van de woningen. Na brand neemt een onafhankelijk expert de schade op om te bepalen wat onder de verzekeringsvoorwaarden valt.

Inboedel
Voor je eigendommen bent je zelf verantwoordelijk. Wij raden je daarom dringend aan om een (uitgebreide) inboedelverzekering af te sluiten. Let er bij je keuze op of ook tijdelijk onderdak en/ -of de inrichting van een tijdelijke woonruimte zijn meeverzekerd. Vanuit G&O wordt hierin niet voorzien.

Meer informatie over veilig wonen en het voorkomen van brand vind je op www.brandweer.nl.

Cameratoezicht
Als woningcorporatie mogen wij -als dat noodzakelijk is en onder bepaalde voorwaarden- camera’s ophangen in een (woon)gebouw, op een terrein in eigendom van G&O met als doel preventie en opsporing. Wij zijn zeer terughoudend in het plaatsen van camera’s en zullen dit alleen in uitzonderlijke situaties doen.

Meer informatie over cameratoezicht kun je lezen in ons protocol. Het protocol kan worden opgevraagd bij G&O. Ook kun je contact opnemen met onze afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99.

Buurtpreventievereniging (BPV)
Een buurtpreventievereniging is erop gericht de sociale controle, leefbaarheid en veiligheid in woonwijken te vergroten. Het bestuur van een BPV werkt nauw samen met politie(wijkagenten) en gemeente en informeert BPV-leden over de situatie in de woonwijk en wat jij als bewoner kunt doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

BPV Wevers-Erfgooiersbuurt in Laren
Lees hier meer over op: https://www.bpv-web-laren.nl/

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x