Samen leven, samen doen

Samen leven, samen doen

Onze aangescherpte koers voor 2024-2027

We leven en werken in een wereld vol ontwikkelingen en uitdagingen. De woningmarkt staat onder druk, waardoor de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn opgelopen. Ook zitten we midden in een energietransitie en zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het verduurzamen van onze woningen. Tot slot leiden de hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt tot hogere kosten. Deze ontwikkelingen houden ons scherp. We moeten creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Daarom is ons koersplan aangescherpt. Elke dag zetten we ons in om te werken aan onze doelen en ambities.

Kijk je met ons mee?


Onze koers in een oogopslag

Het volledige Koersplan

In bovenstaande afbeelding laten we in een oogopslag zien waar we voor gaan de komende jaren. Natuurlijk zit daar een verhaal achter. Bovendien doen we nú al een heleboel. Dat alles en nog meer lees je in het complete document: Koersplan: Samen leven, samen doen.

Dit zijn onze waarden

Wij zijn er voor onze huurders en helpen woningzoekenden om een betaalbare woning te vinden die bij ze past. Fijn wonen is voor ons méér dan een dak boven je hoofd. Daarom willen we zorgen voor duurzame woningen in fijne, veilige en schone buurten. Dat doen we samen met onze huurders en samenwerkingspartners.

Betrokken
Wij zijn betrokken bij al onze huurders, want wonen is meer dan alleen een huis. We tonen interesse, luisteren en leven mee. Als we merken dat het minder of niet goed gaat, zetten we ons netwerk in om onze huurders te helpen.

Betrouwbaar
We zijn betrouwbaar. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We sporen problemen op tijd op, zodat ze niet groter worden. Daarbij zijn we realistisch en geven we van tevoren duidelijk aan wat wel en wat niet kan.

Gelijkwaardig
We behandelen onze huurders en samenwerkingspartners gelijkwaardig. We hebben respect voor de mening van anderen. Het is voor ons belangrijk dat we benaderbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Ook als je niet zo goed Nederlands spreekt, minder goed overweg kunt met digitale middelen of als je minder mobiel bent.

Optimistisch
We zijn optimistisch. We doen het elke dag een beetje beter en kijken altijd naar wat er wél kan. We vragen actief om feedback en doen hier ook wat mee. Daarbij zoeken we naar structurele oplossingen.

Hier gaan we voor

Ook mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie willen wonen in ’t Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert G&O betaalbare, goede en duurzame huisvesting in een fijne buurt. Dat is onze missie.

Meer passende woningen
We bouwen meer betaalbare woningen voor verschillende soorten huurders. Dat gaat het om leeftijd, levensfase maar ook om inkomen. We willen de doorstroming bevorderen en aansluiten op de woonwensen van alle verschillende soorten huurders. We streven ernaar om de komende jaren gemiddeld 120 woningen per jaar toe te voegen.

Fijn samen wonen
In sommige buurten is de zelfredzaamheid van onze huurders laag. Samen met huurders en samenwerkingspartners zoeken we naar manieren om dat te vergroten, of het om te zetten in samenredzaamheid met meer sociale verbinding. Zo ontstaan buurten waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen wanneer dat nodig is. 

Steeds duurzamer wonen
Met onder andere isolatie en aardgasvrije warmtevoorzieningen maken we onze woningen toekomstbestendig. Voor eind 2030 is 20% van onze bestaande woningvoorraad aardgasvrij. Ook maken we circulair bouwen meetbaar, met als doel om in 2050 volledig circulair te bouwen, slopen en onderhouden. Met huurders werken we samen aan een groenere woonomgeving.

Fijn samen werken
Er zijn tal van ontwikkelingen die een druk leggen op de arbeidsmarkt. Bij G&O zetten we ons in voor het werkgeluk van onze medewerkers, zodat we onze huurders goed van dienst kunnen zijn. Daarin gaan we voor vlotte en persoonlijke dienstverlening, zodat onze (toekomstige) huurders zo goed mogelijk geholpen worden en zij tevreden zijn na het contact met ons.

Het strategische Koersplan is een beknopte versie. De uitgebreide en vastgestelde versie van het Koersplan is hier te vinden.

Portefeuillestrategie: zo gaan we onze doelen halen

In onze Portefeuillestrategie 2024-2033 staat hoe we de komende 10 jaar onze vastgoeddoelstellingen uit het Koersplan willen behalen.

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x