Verhuizen

Woningruil

Woningruil is een manier om aan een andere woning te komen. Bijvoorbeeld als je kleiner of juist groter wilt gaan wonen of wanneer je op zoek bent naar een woning in een andere buurt.

Toestemming en voorwaarden
Wanneer je met een andere huurder van woning wilt ruilen heb je toestemming nodig van G&O. Aan woningruil zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand.
  • Je bent minimaal 12 maanden huurder van de woning.
  • Gebreken die voor rekening van de huurder zijn, moeten voor de woningruil worden verholpen.
  • De ruilkandidaat sluit een huurovereenkomst af met G&O voor tenminste 12 maanden.
  • Bij een huurprijs lager dan € 879,66 mag het verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 47.699,- (voor alleenstaanden)/€ 52.671,- (voor meerpersoonshuishoudens) (prijspeil 2024).

G&O beschouwt woningruil als een normale verhuizing. Hierdoor kan het voorkomen dat de huur wordt aangepast aan het niveau dat bij de woning past.

De woning aanbieden
Je moet zelf actie ondernemen om op zoek te gaan naar een ruilpartner. Zodra je een ruilpartner hebt gevonden kun je het aanvraagformulier Woningruil volledig invullen en opsturen. Na ontvangst van het ingevulde formulier nemen wij je verzoek in behandeling. Zorg ervoor dat je ruilpartner de volgende benodigde gegevens kan opsturen als hierom wordt gevraagd:

  • Een recente inkomensverklaring (kosteloos op te vragen bij de Belastingdienst).
  • Een recent origineel historisch uittreksel uit het Bevolkingsregister van jezelf en je partner.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend formulier Verhuurdersverklaring.
Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x