Leefbaarheid / overlast

Hinder of overlast?

Een bepaalde mate van hinder is niet te voorkomen. Kinderen spelen nu eenmaal vaak luidruchtig, honden blaffen en wasmachines moeten draaien. Als je denkt dat hinder overgaat in overlast dan lees je hieronder wat je kunt doen.

Burenoverlast
Wanneer je overlast ervaart van je buren kun je dat in eerste instantie het beste zelf aan hen vertellen. Leg rustig uit waar je mee zit en stel zelf ook een aantal oplossingen voor. Probeer duidelijke afspraken te maken. Een vriendelijk gesprek lost vaak meer op dan een boze klacht. Kom je er samen niet uit, dan kun je het best contact opnemen met buurtbemiddeling.

Geweld of drugsoverlast
Word je bedreigd of heb je te maken met geweld of andere strafbare feiten? Schakel dan de politie in en doe aangifte, ook bij drugsoverlast en geluidsoverlast in de nachtelijke uren. Bel 0900 - 8844 of het alarmnummer 112  'als elke seconde telt'. Een melding anoniem doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling biedt onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzie. Ook helpt de buurtbemiddelaar partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Buurtbemiddeling is in het leven geroepen door corporaties, gemeenten en politie. In Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren wordt Buurtbemiddeling gecoördineerd door Versa Welzijn. Voor de gemeenten Blaricum en Laren is dat Welzin. En in gemeente Bunschoten is dat De Boei.

Het gebruik van buurtbemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling inschakelen
Je kan rechtstreeks contact opnemen met Buurtbemiddeling. Hieronder vind je de contactgegevens.

Gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren:
T (035) 623 11 00 E buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

Gemeenten Blaricum en Laren:
T (033) 469 24 20 E buurtbemiddeling@welzin.nl

Gemeente Bunschoten:
T (033) 299 29 22 E buurtbemiddeling@deboeibunschoten.nl

Tips en informatie
Voor meer informatie over hoe om te gaan met burenoverlast is er een handig Burenboekje beschikbaar. Vraag deze aan via het Contactformulier.

Aanhoudende overlast
Houdt de overlast aan en helpen onderlinge gesprekken niet? Dan kun je voor vragen en advies terecht bij de afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99 of door gebruik te maken van het digitale meldingsformulier overlast.

Voor klachten over overlast op de openbare weg kun je niet bij G&O terecht.

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x