Over G&O

Samenwerking

G&O werkt nauw samen met gemeenten, collega-corporaties en organisaties op het gebied van welzijn en zorg.

Samenwerkingspartners
G&O onderscheidt de volgende samenwerkingspartners bij haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen:

  • Bewonersvertegenwoordigers (klanten, huidige of toekomstige afnemers van producten en diensten, en andere burgers) en hun vertegenwoordigers;
  • Relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal niveau;
  • Maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;
  • Collega-corporaties.

Prestatieafspraken
G&O maakt prestatieafspraken met de gemeenten en huurdersorganisatie HGO. Hierin wordt per gemeente afgesproken wat we met elkaar willen bereiken. Denk aan het aantal te bouwen huizen of acties ter voorkoming van huurachterstand. Hieronder staan de prestatieafspraken die we hebben afgesloten per gemeente.

Jaarschijven

Activiteitenoverzichten
Jaarlijks brengen wij per gemeente een activiteitenoverzicht uit, waarin wij onze voorgenomen activiteiten per gemeente voor het komende jaar inzichtelijk maken. 

Aedes
G&O is aangesloten bij Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties.

WoningNet
G&O werkt samen met WoningNet. WoningNet verzorgt de inschrijving van woningzoekenden, publiceert het actuele huizenaanbod van woningcorporaties en regelt de verdeling van de woningen in o.a. de regio Gooi en Vechtstreek. De Samenwerkende woningcorporaties Gooi en Vechtstreek bieden wekelijks hun vrijkomende woningen aan via WoningNet.

Huurdersvertegenwoordiging 
G&O onderhoudt veel contacten met haar huurders en diverse organisaties. Met de overkoepelende huurdersorganisatie Stichting Huurdersorganisatie G&O (HGO) heeft G&O regelmatig overleg over haar beleid. Daarnaast adviseert, begeleidt en ondersteunt G&O diverse bewonerscommissies.

Participatie 
De rol en de mate van invloed van de verschillende samenwerkingspartners verschilt per gemeente en per project. Uitgangspunt is samen met de samenwerkingspartners te werken aan de meest optimale invulling van de vraagstukken.

Overzicht samenwerkingspartners
In het jaarverslag G&O wordt jaarlijks een overzicht opgenomen van samenwerkingspartners en de projecten of onderwerpen waaraan binnen dat jaar is samengewerkt. Je vindt het jaarverslag op de pagina Publicaties.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x