Over de huur

Huurachterstand

Wanneer je door omstandigheden de huur niet voor de eerste van de maand kunt voldoen willen wij dat graag zo snel mogelijk weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Problemen met betalen

Heb je problemen met het betalen van de huur of een andere rekening van G&O? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Huurincasso via (035) 672 66 77. Juist door je situatie te bespreken, kan worden voorkomen dat er problematische schulden ontstaan. De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd. Jouw privacy wordt te allen tijde door ons gewaarborgd.

Betalingsachterstand

Er is sprake van een betalingsachterstand wanneer de maandhuur niet voor of op de eerste dag van de maand is bijgeschreven op het banknummer van G&O of wanneer er een andere vordering openstaat waarvan de vervaldatum is overschreden.

Incassokosten

Als je de huur niet op tijd betaalt (bij vooruitbetaling voor de eerste dag van iedere maand) ben je van rechtswege in verzuim. G&O stuurt je dan een aanmaning. Binnen 14 dagen kun je dan alsnog de verschuldigde huur betalen zonder extra kosten. In deze brief staat ook hoe hoog het bedrag van de incassokosten is als je niet binnen de termijn van 14 dagen hebt betaald. Na de termijn van 14 dagen ben je de incassokosten conform de Wet Incassokosten per 1 juli 2012 wettelijk verschuldigd.

De incassokosten, inclusief BTW, bedragen 15% van de vordering tot € 2500,00 met een minimum van € 40,00. Het percentage aan incassokosten loopt af naarmate de vordering stijgt.

Juridische maatregelen

Als je ondanks onze aanmaning(en) niet binnen de gestelde termijn betaalt, is G&O genoodzaakt juridische maatregelen te nemen. Dat houdt in dat wij een deurwaarder inschakelen. De hoge kosten hieraan verbonden komen geheel voor jouw rekening. In opdracht van G&O zorgt de deurwaarder voor het innen van het verschuldigde bedrag. In het ergste geval kan dit leiden tot een ontruiming van de woning. Het hoeft natuurlijk niet zover te komen!

Professionele hulp

Zijn je uitgaven hoger dan je inkomsten en heb je schulden die je niet meer kan afbetalen? In dat geval kan professionele hulp een uitkomst bieden. Ook in onze regio’s is een aantal instanties actief op het gebied van financiële problemen. Op de pagina Belangrijke instanties vind je hiervan een overzicht.

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Onze afdeling Huurincasso is op werkdagen telefonisch bereikbaar via (035) 672 66 77. Of stuur op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur een WhatsApp-bericht via 06 29 43 14 94. We streven ernaar binnen 4 uur een reactie te geven.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x