Ik huur

Klachten en geschillen

Waar mensen woonruimte huren en verhuren kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld over geldzaken of over technische zaken in en om je woning. Wanneer je niet tevreden bent dan is het goed om te weten op welke wijze je dit kenbaar kunt maken.

Gemeentelijk meldpunt wet goed verhuurderschap

Sinds 1 januari 2024 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Als gevolg van deze wet heeft elke gemeente een meldpunt waar huurders overtredingen van de Wet goed verhuurderschap kunnen melden. Als huurder van een woningcorporatie bent u voor het indienen van een klacht als eerst aangewezen op de eigen klachtencommissie van de woningcorporatie. Hieronder leest meer over de klachtencommissie van G&O. Uw klacht wordt dus niet als eerst behandeld door het gemeentelijk meldpunt. U kunt hier wel een melding maken. De gemeentelijke meldpunten vind u hier:

Voor de gemeentes Wijdemeren, Gooise Meren, Hilversum Huizen, Blaricum en Laren kunt u terecht bij het UBGV https://www.ubgv.nl/meldpunt-goed-verhuurderschap/

Voor de gemeente Bunschoten kunt u terecht bij de gemeente Bunschoten https://www.bunschoten.nl/ongewenst-gedrag-verhuurder-melden

Klachten over huur of werkwijze

Ben je het niet eens met je huurprijs, huurbetaling of jaarlijkse huurverhoging? Of ben je niet tevreden over de werkwijze van G&O? Dan kun je dit door middel van het Klachtenformulier aan ons melden.

Klacht schriftelijk melden

Je kunt een klacht over de bovenstaande onderwerpen ook schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen naar:

Woningcorporatie G&O
Postbus 329
1200 AH Hilversum

Je kunt de brief afhankelijk van het onderwerp richten aan een van de volgende afdelingen:

-  Huurders (huurprijs en dienstverlening) (was afdeling Wonen) 
- Huurders (afhandeling reparatieverzoeken en dienstverlening) (was afdeling Wonen) 
- Huurincasso (huurbetaling- en/of verhoging).

Geschillencommissie 

Het kan zijn dat je na de afhandeling van je klacht niet tevreden bent. Er is dan sprake van een geschil tussen jou en G&O. Je kunt je dan richten tot de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied en Omstreken

Huurcommissie 

Ben je het niet eens met je huurprijs, huurbetaling of jaarlijkse huurverhoging of bent je niet tevreden over de werkwijze van G&O? Dan kun je je schriftelijk wenden tot de Huurcommissie:

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie.

Kantonrechter

Als al de bovenstaande mogelijkheden naar jouw gevoel onvoldoende hebben uitgehaald, kun je de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Informatie hierover vind je op de website Rechtspraak.

Woningtoewijzing Bunschoten 

De woningen in de gemeente Bunschoten worden toegewezen door DAK (WoningNet) Eemvallei. Als je niet tevreden bent over het woningtoewijzingssysteem, dan kun je dit schriftelijk melden aan:

Gemeente Bunschoten
Klachtencoördinator
Postbus 329
3750 GE Bunschoten

Meer informatie? Kijk dan op de website van DAK (WoningNet) Eemvallei.

Woningtoewijzing Gooi en Vechtstreek

De woningen in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren worden toegewezen door DAK (WoningNet) Gooi en Vechtstreek. Als je niet tevreden bent over het woningtoewijzingssysteem, kun je dit schriftelijk melden aan:

Regionaal Urgentie Bureau
Postbus 514
1200 AM Hilversum

Meer informatie? Kijk dan op de website van DAK (WoningNet) Gooi en Vechtstreek.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x