Leefbaarheid / overlast

Woonfraude

De markt voor sociale huurwoningen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland is krap. Het woonruimteverdeelsysteem zorgt ervoor dat je op een eerlijke en rechtvaardige manier aanspraak kunt maken op een woning. Toch komen er situaties voor waarin sprake is van woonfraude.

Wat is woonfraude?
We spreken van woonfraude wanneer woningen geheel of gedeeltelijk illegaal worden onderverhuurd of bewoond door andere mensen dan de hoofdhuurder. Ook komt het voor dat woningen langdurig leegstaan of worden gebruikt voor andere doeleinden dan wonen, zoals bedrijfsruimte, een hennepkwekerij of als opslag.

Gevolgen woonfraude
Als je het gehuurde onrechtmatig gebruikt of laat gebruiken, dan kan het zijn dat wij de huurovereenkomst willen ontbinden. Als dit nodig is zullen wij een juridische procedure starten en de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te mogen ontruimen.

Ook ontvang je geen ‘verklaring van goed huurdersgedrag’. Dit kan ervoor zorgen dat de nieuwe verhuurder geen huurcontract met jou wilt aangaan, of extra voorwaarden stelt.

Woonfraude melden
Om woonfraude op te sporen vragen wij je hulp. Heb je het vermoeden dat iemand in jouw woonomgeving woonfraude pleegt? Dan vragen we jou dit bij ons te melden. Dat kan via het Meldingsformulier woonfraude of door contact op te nemen met de afdeling Bewonerszaken via (035) 672 66 99.

Wat gebeurt er met jouw melding?
Jouw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Soms is het nodig om contact met je op te nemen voor meer informatie. Dat kan helpen bij het oplossen van woonfraude. Door woonfraude aan te pakken, zorgen wij ervoor dat de woning terecht komt bij degene die daar op basis van een eerlijke verdeling de meeste aanspraak op maakt.

Onderhuur
Een woning doorverhuren of onderhuren is niet toegestaan, ook niet als vakantieverblijf. In bepaalde situaties is het mogelijk om uw woning in overleg met G&O voor een korte periode (max. 1 jaar) in huisbewaring te geven. Meer informatie hierover vind je op de pagina Huisbewaring.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x