Klachten en geschillen

Klachtenformulier

Ben je het niet eens met je huurprijs, huurbetaling of jaarlijkse huurverhoging? Of ben je niet tevreden over de werkwijze van G&O? Dan kun je dit door middel van het onderstaande Klachtenformulier aan ons melden.

N.B: Heeft jouw klacht betrekking op iets anders dan het bovenstaande? Dan lees je op de pagina Klachten en geschillen waar je terecht kan. Voor het melden van reparatieverzoeken kun je terecht op de pagina Onderhoud en reparatie. Voor het melden van overlast kun je terecht op de pagina van Overlast.

Adres aangeboden woning
Uw gegevens
M
V
X
Gegevens medehuurder (indien van toepassing)
M
V
X
Gegevens personen die momenteel op een ander adres wonen en meeverhuizen naar de aangeboden woning
M
V
X
Vragen over uw woonsituatie (vink aan wat van toepassing is)
Ja, ga naar vraag 2.
Nee, (op kamers, thuiswonend, inwonend), ga naar vraag 3.
Ja, laat uw huidige verhuurder een verhuurdersverklaring invullen.
Nee, een koopwoning. Toon aan dat de woning is verkocht of officieel in de verkoop staat. Kunt u dit niet aantonen? Dan kunnen wij u de woning niet toewijzen.
Ja, vermeld hieronder het adres van de woning die u als laatste heeft gehuurd en wanneer dit was.
Nee, maar ik heb wel een koopwoning gehad. Lever in dat geval een koopcontract of verkoopbewijs aan.
Nee, ik heb nooit eerder zelfstandig gewoond.
Overige vragen (vink aan wat van toepassing is)
Ja, dan vragen wij een kopie van een definitief echtscheidingsconvenant aan te leveren. Uit het convenant moet blijken wie als laatste de woning verlaat. Zonder echtscheidingsconvenant (inclusief ouderschapsplan) kunnen wij de woning niet toewijzen.
Nee
Gehuwd
Samenwonend met samenlevingscontracten
Gescheiden
Geregistreerd partnerschap
Samenwonend zonder samenlevingscontract
Alleenstaand
Anders:
Ja, vermeld hieronder de gegevens van de instantie
Nee
Ja
Nee, vermeld hieronder de gegevens in van de persoon of instantie die uw financiën beheert.
Ondergetekende
Heeft bovenstaande vragen naar waarheid ingevuld. Bij het indienen van het bewijs verklaart ondergetekende geen valse gegevens aan te leveren.
Ondergetekende verliest het recht op deze woning of een volgende woning bij het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier.

* Deze velden zijn verplicht.
Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x