Privacyverklaring

Privacyverklaring digitale nieuwsbrief

Definities

 • Verantwoordelijke/gebruiker: Stichting Woningcorporatie G&O
 • Verwerker: The Rocket Science Group LLC
 • Abonnee: Persoon die zich voor nieuwsbrief heeft ingeschreven/aangemeld

Verwerking en doel
Stichting Woningcorporatie G&O maakt gebruik van de dienst ‘MailChimp’ van The Rocket Science Group LLC om digitale nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Wij willen abonnees hiermee op een actieve wijze van informatie voorzien.

Stichting Woningcorporatie G&O heeft alleen de e-mailadressen van abonnees in MailChimp geüpload. Er worden alleen e-mailadressen van abonnees gebruikt die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en hun aanmelding hebben bevestigd.

Nieuwsbrieven worden in MailChimp opgesteld, waarna verzending automatisch plaats vindt naar alle abonnees. Stichting Woningcorporatie G&O is dan ook niet verantwoordelijk voor nieuwsbrieven die worden ontvangen door minderjarigen die zich met hun e-mailadres hebben aangemeld. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, zodat geen persoonsgegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je het vermoeden hebt dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens (e-mailadres) hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

Verwerker
Stichting Woningcorporatie G&O verstrekt geen e-mailadressen van abonnees aan derden, uitgezonderd The Rocket Science Group LLC. Zij zijn leverancier van MailChimp, waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden.

The Rocket Science Group LLC onderhoudt online platforms waarmee gebruikers contact kunnen houden met hun abonnees, voornamelijk door het verzenden van e-mails. Zij staan ​​gebruikers toe om e-mailadressen en andere abonnee profielinformatie, zoals naam, fysiek adres en andere demografische informatie, in de database te uploaden. Deze informatie wordt gebruikt om e-mails te verzenden en het gebruik van bepaalde andere MailChimp functies in naam van deze gebruikers mogelijk te maken.

Stichting Woningcorporatie G&O maakt geen gebruik van deze optie om andere abonnee profielinformatie vast te leggen, alleen het e-mailadres wordt vastgelegd. Mocht The Rocket Science Group LLC op een andere manier aan deze profielinformatie komen, is Stichting Woningcorporatie G&O hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

Sub-verwerkers (derden)
In overeenstemming met het privacybeleid van The Rocket Science Group LLC, delen zij informatie met externe dienstverleners om de diensten aan gebruikers te kunnen aanbieden en te ondersteunen. Zij delen ook informatie met externe advertentiepartners om te helpen de behoeften en interesses van de gebruikers beter te begrijpen om meer relevante inhoud en doeladvertenties aan te bieden aan de gebruikers.

Verwerkersovereenkomst
Stichting Woningcorporatie G&O heeft een verwerkersovereenkomst (data processing addendum) met The Rocket Science Group LLC afgesloten.

Doorgifte buiten EU
In artikel 44 van de privacywet AVG staat dat het niet is toegestaan om persoonsgegevens vanuit de Europese Unie door te geven naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen passend beschermingsniveau bieden.

The Rocket Science Group LLC is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, wat een derde land is met een onvoldoende passend beschermingsniveau.

In artikelen 45 en 46 van de privacywet AVG staat dat persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan een derde land, als de Europese Commissie heeft besloten dat er een passend beschermingsniveau is of als er passende waarborgen zijn. Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie de Uitvoeringsverordening 2016/1250 (EU-VS-Privacyschild) goedgekeurd.

The Rocket Science Group LLC is sinds 21 november 2016 een actieve deelnemer van het EU-VS-Privacyschild, waardoor het is toegestaan om persoonsgegevens te delen. Stichting Woningcorporatie G&O controleert jaarlijks of de deelname van The Rocket Science Group LLC (certificaat met 1 jaar geldigheid) is verlengd.

Bewaartermijn
Stichting Woningcorporatie G&O bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen.

Een e-mailadres blijft bewaard voor zolang nieuwsbrieven digitaal worden verstuurd door Stichting Woningcorporatie G&O of totdat de abonnee zich heeft afgemeld. Een abonnee kan zich te allen tijde afmelden via een link in de ontvangen nieuwsbrief of op zijn/haar persoonlijke profielpagina van MailChimp.

Privacyverklaring van The Rocket Science Group LLC op hoofdlijnen
Wij hebben enkele relevante voorwaarden uit de privacyverklaring van The Rocket Science Group LLC voor u opgenomen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen en wij adviseren u om de volledige privacyverklaring tot u te nemen. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de Engelstalige privacyverklaring (privacy policy) van The Rocket Science Group LLC, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • The Rocket Science Group LLC behoudt zich het recht voor om de nieuwsbrieven inhoudelijk te controleren om zekerheid te hebben dat de inhoud van de nieuwsbrieven aan de gebruiksvoorwaarden voldoen.

 • The Rocket Science Group LLC beveiligt de e-mailberichten niet voor versturen en zijn door bevoegde personen bij internetproviders in te zien.

 • The Rocket Science Group LLC verwerkt geen nieuwe e-mailadressen als e-mailberichten worden doorgestuurd door abonnees. De e-mailadressen van de abonnees worden op een beveiligde server van MailChimp opgeslagen en worden niet verkocht.

 • The Rocket Science Group LLC mag gebruikmaken van informatie van andere bronnen, zoals publieke databases en social media, waaronder demografische gegevens, computergegevens zoals het IP-adres, locatiegegevens en online gedragsgegevens zoals gebruik van social media, zoekopdrachten, gebruikte links en bezochte webpagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en/of veiligheidsvereisten en om de dienstverlening en ondersteuning aan gebruikers te verbeteren.

  Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gebruikt alleen de e-mailadressen van abonnees om de nieuwsbrieven met MailChimp te versturen. Er wordt geen overige informatie aan The Rocket Science Group LLC verstrekt. Mocht The Rocket Science Group LLC informatie van andere (publieke) bronnen gebruiken, is Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

 • The Rocket Science Group LLC meldt datalekken en de genomen maatregelen direct aan de gebruiker.

 • The Rocket Science Group LLC honoreert verzoeken van gebruikers en abonnees tot toegang, wijziging, aanvulling, of verwijdering van persoonsgegevens binnen 30 dagen, tenzij verboden door wet- en regelgeving.

 • The Rocket Science Group LLC is ondanks deelname aan het privacyschild raamwerk (EU-VS-Privacyshield framework) onderworpen aan de regelgeving van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan worden gevraagd om persoonsgegevens van abonnees te verstrekken naar aanleiding van wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.
Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x