Over G&O

De organisatie

G&O is werkzaam in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. In de gemeenten Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren biedt G&O huisvesting aan zo’n 9.000 huishoudens.

Organisatie opbouw

G&O is opgebouwd uit 4 bedrijfsonderdelen: Huurders, Buurten, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Elk onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken deel uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder met de Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan. In het organogram van G&O vindt je een grafische weergave van de organisatiestrucuur.

Missie

Ook mensen met een bescheiden inkomen of mensen in een kwetsbare positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert G&O goede en betaalbare huisvesting in een prettige buurt. 

Visie

Wij zijn er voor onze huurders en helpen woningzoekenden om een betaalbare woning te vinden die bij ze past. Fijn wonen is voor ons méér dan een dak boven je hoofd. Daarom willen we zorgen voor duurzame woningen in fijne, veilige en schone buurten. Dat doen we samen met onze huurders en samenwerkingspartners.

Strategische koers

Onze visie en missie komen vormen de basis van onze strategische koers. Wat de de komende jaren (2024-2027) allemaal goed doen hebben we geformuleerd in ons Koersplan: Samen leven, samen doen

Bedrijfsvoering

Het uitgangspunt bij alle handelingen van G&O is om met de beperkte beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. De omvang van de organisatie past bij de omvang van het bezit. G&O werkt sober en doelmatig en voert een duurzaam beleid. G&O is en blijft een financieel gezonde woningcorporatie om vanuit deze basis actief te kunnen werken aan de volkshuisvesting.

ANBI-status

G&O heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Corporaties richten zich direct op een algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag 2022.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x