Ik huur

Leefbaarheid

Om prettig te kunnen wonen is niet alleen een goed onderhouden en passende woning van belang. Je omgeving, zoals tuin, trappenhuis, achterpad of plantsoen, telt net zo hard mee. Die moet schoon, veilig en vertrouwd zijn zodat je je thuis voelt in jouw buurt.

Algemene ruimten

Woon je in een flat of appartementencomplex, dan maak je ook gebruik van algemene ruimten. Hierbij kun je denken aan de galerij, de brandgang en de achterpaden. Portieken, brandgangen en andere gezamenlijke ruimten dien je samen met je buren schoon te houden. Sommige gemeenschappelijke ruimten worden door een schoonmaakbedrijf gereinigd. Je betaalt dan servicekosten. Dit staat vermeld in je huurcontract.

Fietsen, kinderwagens en brommers

Zet je fiets, brommer of kinderwagen niet op de galerij, in de algemene hal, in de brandgang of in achterpaden. Ouders met een kinderwagen of bewoners die slecht ter been zijn kunnen er dan moeilijk langs. Bovendien moeten in verband met de brandveiligheid deze doorgangen altijd goed begaanbaar zijn.

Tuinen, balkons en plantsoenen

Heb je een tuin of balkon? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Snoei regelmatig de struiken in je tuin en verwijder onkruid. In verband met onderburen horen bloembakken op een balkon aan de binnenzijde te hangen. Het groen dat bij appartementencomplexen hoort, wordt bijgehouden door G&O.

Plantsoenen

De gemeente is verantwoordelijk voor het plantsoen en ander openbaar groen. Als je daar klachten over hebt, kun je contact opnemen met de gemeente.

Afval

Het spreekt voor zich dat op galerijen en achterpaden geen afval geplaatst mag worden. Dat trekt ongedierte aan en het is onveilig. In geval van nood kan de brandweer of een brancard er moeilijk langs.

Regio Gooi en Vechtstreek
Het ophaalschema voor huishoudelijk afval en/of het op laten halen van grof huishoudelijk afval in de regio Gooi en Vechtstreek vind je op de website van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst.

Regio Eemland
Het ophaalschema voor huishoudelijk afval en/of het op laten halen van grof huishoudelijk afval in Bunschoten vind je op de website van de gemeente Bunschoten.

SamenDoen - Bewonersinitiatieven

Als bewoner weet jij het beste wat er speelt in jouw woonomgeving. En wat de woonomgeving nodig heeft voor nog meer woonplezier. We helpen graag mee! Klik hier voor meer informatie over bewonersinitiatieven op de SamenDoen pagina.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x