Governance

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen toetst het beleid van Het Gooi en Omstreken (G&O). De dagelijkse leiding van de woningcorporatie is in handen van directeur-bestuurder M. van Gessel.

Reglement Raad van Commissarissen  

De Raad van Commissarissen maakt gebruik van een Reglement als basis voor het eigen functioneren en de relaties met de directeur-bestuurder. Dit reglement is vastgesteld in 2020.

Profielschets Raad van Commissarissen  

Er is een Profielschets opgesteld waaraan kandidaat-leden getoetst kunnen worden.

Samenstelling en bezoldiging Raad van Commissarissen 

Hieronder zie je een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen. Hierin is opgenomen wat de expertisevelden zijn per lid en welke nevenfuncties zij bekleden. In het rooster van aftreden staat per wanneer men is benoemd en per wanneer men aftreedt. Voor een overzicht van de bezoldiging in 2019 klik je hier.

Mevrouw P.J. van Hartskamp- de Jong (1962)

 • Voorzitter RvC
 • Lid remuneratiecommissie 
 • Expertise: bestuurlijk en juridisch
 • Functie: burgemeester van Montfoort
 • Nevenfuncties: geen

De heer C.P.J. Schuurmans (1968)

 • Voorzitter auditcommissie
 • Expertise: financieel-economisch
 • Functie: partner bij EBBEN Partners
 • Nevenfuncties: bestuurslid Community Care Invest

Mevrouw M.M.A. Rovers (1971)

 • Vice-voorzitter RvC
 • Voorzitter remuneratiecommissie
 • Expertise: governance, wonen
 • Functie: organisatieadviseur bij Miraud
 • Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen LEKSTEDEwonen, lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging voor Ambtenaren, visitator
 • Voordracht HGO

Mevrouw J.D.M. van Hal (1965)

 • Lid Auditcommissie
 • Expertise: duurzaamheid en vastgoed
 • Functie: hoogleraar Sustainable Building and Development bij Business Universiteit Nyenrode
 • Nevenfuncties: diverse adviesraden en jury's op het gebied van verduurzaming bestaande woningen en wijken
 • Voordracht HGO

De heer F.H.J. Strijthagen (1965)

 • Expertise: sociale domein, gezondheidszorg, welzijn en veiligheid 
 • Functie: Senior adviseur bij Lysias Advies
 • Nevenfuncties: Vice-voorzitter Raad van Toezicht van 2Samen, kinderopvangorganisatie Den Haag, Voorzitter Raad van Toezicht van Zorggroep Amsterdam Oost, VVT-instelling, Amsterdam, Lid Raad van Toezicht Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding, Utrecht en Voorzitter VVE Bensdorp, Bussum

Rooster van aftreden

Naam Functie Benoeming Herbenoeming Aftredend
Mevrouw M.M.A. Rovers Vice-voorziter  01-01-2017 31-12-2020 31-12-2024
Mevrouw P.J. van Hartskamp - de Jong Voorzitter 01-01-2015 31-12-2018 31-12-2022
De heer C.P.J. Schuurmans Lid 01-01-2017 31-12-2020 31-12-2024
Mevrouw J.D.M. van Hal Lid 01-04-2019 31-03-2023 31-03-2027
De heer F.H.J. Strijthagen Lid 01-01-2021 31-12-2024 31-12-2028

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x