Over G&O

Visitatie 2018 - 2021

Woningcorporaties moeten zich eens per vier jaar laten visiteren. Een onafhankelijk commissie gaat dan in gesprek met huurders en partners, waaronder gemeente, welzijn en zorg. Zo leggen we openbare verantwoording af over ons functioneren en onze maatschappelijke prestaties. In 2022 heeft Raeflex een visitatie uitgevoerd bij G&O over de periode 2018-2021.

Visitatiecommissie: ‘Ambitieuze maar realistische corporatie'

De visitatiecommissie vindt G&O een zeer betrokken corporatie die zich actief inzet voor betaalbaar en duurzaam wonen. 'Zij zoekt daarbij steeds de samenwerking met gemeenten en belanghouders om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de lokale mogelijkheden die er zijn.' De commissie ziet een organisatie die binnen haar mogelijkheden vooroploopt in de branche als het gaat om verduurzaming van haar woningvoorraad.

Samenvatting resultaten huidige visitatie

De visitatie 2021 vergeleken met de visitatie 2017:

  2017 2021
Presteren naar opgaven en ambities 7,6 8,0
Presteren volgens belanghebbenden 8,2 8,1
Presteren naar vermogen 8,0 9,0
Governance 7,7 8,2
Overall score 7,9 8,3

 

Reactie G&O

Een groot compliment voor al onze collega’s. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze resultaten. De mooie cijfers en positieve feedback laten zien dat we de juiste koers hebben ingezet. Daar zijn we enorm trots op. Maar ons doel voor de toekomst is niet over vier jaar dezelfde of nóg betere cijfers halen. Ons doel is en blijft om met de middelen en mogelijkheden die wij hebben het maximale te realiseren voor onze huurders en woningzoekenden. We blijven ons dagelijks inzetten voor een fijne woning, plezierige buurt en een duurzame omgeving. En dat doen we samen met onze huurders en samenwerkingspartners!

Rapport

Lees hieronder het volledige visitatierapport.

Visitatierapport 2018-2021

Samenvatting resultaten visitatie 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x