Over G&O

Visitatie 2018

In 2018 heeft Ecorys een visitatie uitgevoerd bij G&O over de periode 2014-2017.

Visitatiecommissie: ‘Ambitieus, bescheiden en gewoon goed!'
Tijdens een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van een corporatie beoordeeld. Volgens een vaste Methodiek wordt door een onafhankelijk bureau inzichtelijk gemaakt wat een corporatie heeft gepresteerd op de terreinen opgaven en ambities, vermogen en governance. Daarnaast worden ook belanghebbenden naar hun mening hierover gevraagd.

De visitatie 2018 vergeleken met de visitatie 2014:

  2014 2018
Presteren naar opgaven en ambities 7,4 7,6
Presteren volgens belanghebbenden 7,6 8,2
Presteren naar vermogen 8,0 8,0
Governance 7,4 7,7
Overall score 7,6 7,9

 

Rapport
Hieronder kunt u het volledige visitatierapport downloaden:

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x