Over de huur

Huurverhoging 2022, inkomensafhankelijk

Ieder jaar verhoogt G&O op 1 juli de huur. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid. Dit jaar vindt er voor onze huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Hoeveel de huur omhoog gaat, hangt af van je inkomen. Hierbij mag de huur voor huurders met een hoger inkomen meer stijgen dan voor huurders die iets minder verdienen. Eind april krijg je een mail/brief hierover. Daarin staat of jouw huur stijgt vanaf 1 juli 2022 en hoeveel. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden rondom de huurverhoging. 

Lagere inkomens: 1,8% huurverhoging

Huishoudens van één persoon met een inkomen tot € 47.948 en huishoudens van twee of meer met een inkomen tot € 55.486 krijgen de laagste huurverhoging. Voor deze groep is de huurverhoging 1,8%. Dat is lager dan het wettelijk toegestane percentage van 2,3%.

Middeninkomens: 30 euro huurverhoging

Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen tussen €47.948 en € 56.527 en twee- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen tussen € 55.486 en € 75.369 geldt een huurverhoging van €30. Dit is lager dan de maximaal toegestane huurverhoging van €50.

Hogere inkomens: 60 euro huurverhoging

Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan €56.527 en twee- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan €75.369 geldt een huurverhoging van €60. Ook dit is lager dan de maximaal toegestane huurverhoging van €100.

Vrije sector woningen en overige huureenheden: 2,3% huurverhoging (inflatie)

Voor alle vrije sector huurwoningen en overige huureenheden (zoals parkeerplaatsen, garages) geldt een vast percentage voor de huurverhoging, namelijk 2,3%. Dit is daarmee gelijk aan de inflatie.

Bovenstaande is overzichtelijk samengevat in onderstaande tabel:

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wanneer voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dit is volgens de regels van de overheid.

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die je voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. Je krijgt altijd voor 1 mei een mail/brief met de nieuwe huurprijs.

Wat is een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging die gevraagd kan worden aan huurders van een sociale huurwoning die een midden of hoger huishoudinkomen hebben. 

Hoe komen wij aan jouw inkomensgegevens?

Wij krijgen een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de inkomensverklaring staat:

  • de inkomenscategorie waar je in valt;
  • het aantal personen in jouw huishouden dat een inkomen heeft.

Wat precies je inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoef je niet met ons te delen. Vragen wij de inkomensverklaring van je op? Dan krijg je daarover een brief van de Belastingdienst.

Ik heb een huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen. Wat houdt dat in?

G&O heeft huishoudverklaringen opgevraagd bij de Belastingdienst. Met de huishoudverklaring bekijken wij of je een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt of niet. De Belastingdienst stuurt je ook een huishoudverklaring. Hierin staat dat wij deze hebben opgevraagd.

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Ben je het niet eens met het voorstel van de huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken. Hoe dit werkt gaat lees je in de brief die je eind april ontvangt.


Vragen of meer informatie?

Wij helpen je graag verder. Onze afdeling Huurincasso is op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via (035) 672 66 77. Of stuur op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur een WhatsApp-bericht via 06 29 43 14 94. Ook kun je een mail sturen naar huurverhoging@gooienom.nl

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x