Over de huur

Huurverhoging 2023

De informatie op deze webpagina wordt binnenkort bijgewerkt. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wanneer voeren wij de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dit is volgens de regels van de overheid. Je ontvangt hierover in april bericht van ons. 

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de netto huur voor woningen aan. Dit is de huur die je voor de woning betaalt zonder de servicekosten. De overheid bepaalt met hoeveel procent wij de netto huur mogen aanpassen. Je krijgt altijd voor 1 mei een mail/brief met de nieuwe huurprijs.

Hoeveel gaat mijn huur omhoog?

Lagere inkomens: 1,9% huurverhoging
Huishoudens van één persoon met een inkomen tot en met € 48.836 en huishoudens van twee of meer met een inkomen tot en met € 56.513 krijgen de laagste huurverhoging. Voor deze groep is de huurverhoging 1,9%. Dat is lager dan het wettelijk toegestane percentage van 3,1%. 

Middeninkomens: 30 euro huurverhoging
Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen tussen € 48.836 en € 57.573 en twee­ of meerpersoons­huishoudens met een inkomen tussen €56.513 en € 76.764 geldt een huurverhoging van € 30,-­. Dit is lager dan de maximaal toegestane huurverhoging van € 50,­-.

Hogere inkomens: 60 euro huurverhoging
Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 57.573 en twee­ of meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 76.764 geldt een huurverhoging van € 60,-­. Ook dit is lager dan de maximaal toegestane huurverhoging van € 100,-­.

Vrije sector woningen en overige huureenheden:  
3,1% huurverhoging (cao­-loonontwikkeling)
Voor alle vrije sector huurwoningen en overige huureenheden (zoals parkeerplaatsen, garages) geldt een vast percentage voor de huurverhoging, namelijk 3,1%. Dit is daarmee gelijk  aan de cao­-loonontwikkeling.  

Hoe komen wij aan jouw inkomensgegevens?

Wij krijgen een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op de inkomensverklaring staat:

  • de inkomenscategorie waar je in valt.

Wat precies je inkomen is, staat er dus niet op. Die informatie hoef je niet met ons te delen. Vragen wij de inkomensverklaring van je op? Dan krijg je daarover een brief van de Belastingdienst.

Kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ben je het niet eens met het voorstel van de huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken.

Bezwaarredenen

- Huurverhogingspercentage hoger dan het toegestane maximumpercentage;
- Huurprijs door de huurverhoging boven maximale huurprijsgrens;
- Inkomen lager was/is dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel;
- chronisch ziek bent of een handicap.
- Huur door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege onderhoudsgebreken en gebreken nog niet zijn verholpen (of een dergelijke procedure bij de Huurcommissie loopt nog).

Let op!
De mogelijkheid om op grond van ernstige onderhoudsgebreken met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging is vervallen. Je kan nu gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie: een verzoek om Tijdelijke Huurverlaging Vanwege Ernstige Onderhoudsklachten. Van deze procedure kan je het hele jaar door gebruik maken.

Vereiste documenten
- Bezwaar moet voor 1 juli 2023 bij ons binnen zijn

- Bezwaarschrift via mail of post;
- Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van één van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven (verkrijgbaar bij de gemeente);
- Inkomensverklaringen over 2022 van alle huidige bewoners (verkrijgbaar bij de Belastingdienst);

Bij chronische ziekte moet een van de onderstaande gegevens worden aangeleverd:

A. De huurder of een ander lid van het huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit (verpleging en verzorging zonder verblijf) ontvangt;
B. Blijk van waardering voor mantelzorgers verstrekt als bedoeld in
artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;
C. Indicatiebesluit Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichingen;
D. Beschikking ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerste lid, onderdeel
g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassing als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

In de brief van april staat er nogmaals een uitleg hierover.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging tot 1,9%?

Ben je het niet eens met de huurverhoging? Dan kan je bezwaar maken.

Bezwaarredenen
- Huurverhogingspercentage hoger dan het toegestane maximumpercentage;
- Huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens;
- Huur door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of een dergelijke procedure bij de Huurcommissie loopt nog). 

Let op!
De mogelijkheid om op grond van ernstige onderhouds gebreken met succes bezwaar te maken tegen de huurverhoging is vervallen. Je kan nu gebruik maken van een andere procedure bij de Huurcommissie: een verzoek om Tijdelijke Huurverlaging Vanwege Ernstige Onderhoudsklachten. Van deze procedure kan je het hele jaar door gebruik maken.

Vereiste documenten
- Bezwaar moet voor 1 juli 2023 bij ons binnen zijn
- Bezwaarschrift via mail of post.

 

Mijn vraag is niet beantwoord, wat kan ik doen?

Stuur in dit geval een e-mail naar huurverhoging@gooienom.nl


Huurverlaging 2024

Huurders met een laag inkomen die in 2023 geen gebruik hebben gemaakt van de huurverlaging kunnen dat in 2024 krijgen.

Klik hier voor meer informatie over de huurverlaging in 2024


Vragen of meer informatie?

Wij helpen je graag verder. Onze afdeling Huurincasso is op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via (035) 672 66 77. Of je kan een mail sturen naar huurverhoging@gooienom.nl

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x