Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Warmtenet Muiderberg stap dichterbij
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Warmtenet Muiderberg stap dichterbij

Op 1 juli 2024 ondertekenden Warmtebedrijf Muiderberg, energiecoöperatie Wattnu en woningcorporatie G&O een intentieovereenkomst. Daarmee spreken de partijen de intentie uit om de sociale huurwoningen aan te sluiten op het warmtenet en de huurders actief te informeren en adviseren over de mogelijkheden. Wel benadrukt de corporatie dat huurders altijd de vrije keuze hebben. De ondertekening is een volgende stap in het verduurzamen van de woningen van G&O. De komende tijd onderzoekt de corporatie of de huurwoningen kunnen worden aangesloten. Voor huurders is er een informatieavond op 9 juli.

Overname Ymere

G&O heeft in 2022 ongeveer 800 huurwoningen van Ymere overgenomen. In Muiderberg waren dat er 250. Deze woningen gaat de corporatie nu verduurzamen. Tegelijkertijd zoekt G&O naar mogelijkheden om bij te dragen aan de energietransitie, zodat de woningen CO2 neutraal worden. Daarom is er sinds de overname contact met Warmtebedrijf Muiderberg over aansluiting op een warmtenet voor Muiderberg. Met als resultaat de getekende intentieovereenkomst tussen Warmtebedrijf Muiderberg, Wattnu en G&O.

Duurzame verwarming

Warmtenet Muiderberg is een initiatief van bewoners uit Muiderberg en energiecoöperatie Wattnu. Een warmtenet is een duurzame vorm van verwarming. Via de buizen van het warmtenet wordt de warmte uit het IJmeer naar de woningen getransporteerd. Een warmtewisselaar in de woning zet de warmte door naar de verwarmingsbuizen en naar het warme water uit de kraan. De komende tijd onderzoekt G&O of de sociale huurwoningen in Muiderberg kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Daarin zijn de kosten voor G&O en dan vooral de warmtekosten voor bewoners belangrijk. Deze mogen niet hoger zijn dan nu met de cv-ketels en moeten ook in de toekomst aantrekkelijk blijven.

Vervolgstappen G&O

De komende tijd onderzoekt G&O dus of de sociale huurwoningen in Muiderberg kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Als dat zo is, dan worden warmteleidingen aangelegd in de straat en woningen. Dit doet G&O gelijktijdig met verduurzamingswerkzaamheden die al gepland staan. Tijdens die verduurzamingswerkzaamheden, waaronder isoleren, bereidt de corporatie de woningen dan voor op aansluiting op het warmtenet op een later moment. Meer duidelijkheid over dit alles wordt in de tweede helft van het jaar verwacht.

Vrije keuze voor huurders en informatieavond

Voor een betaalbare warmtevoorziening moet iets meer dan 70 procent van de huishoudens in Muiderberg meedoen. Gemeente en Wattnu gaan zich hier de komende tijd op richten. Dat neemt niet weg dat bewoners altijd de vrije keuze hebben, ook de huurders van G&O. Kiest een huurder er niet voor om een leveringsovereenkomst met het warmtebedrijf af te sluiten, dan blijft de cv-ketel gewoon hangen. De corporatie informeert en adviseert huurders hierover actief. De eerste informatieavond speciaal voor de huurders van G&O in Muiderberg wordt samen met de gemeente Gooise Meren, Wattnu en warmtebedrijf Muiderberg georganiseerd. Deze is op dinsdag 9 juli van 19.15 tot 20.45 uur in de Oranje Nassau School. Huurders zijn hiervoor per brief persoonlijk uitgenodigd.

Verder lezen: https://warmtenetmuiderberg.nl/

 

Naar het overzicht
x