Algemene voorwaarden winacties

Algemene voorwaarden winacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van G&O. Lees deze goed door voordat je meedoet met één van onze winacties.

 1. Winacties worden uitgeschreven door G&O, gevestigd te Hilversum. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaatsvinden. Deelname vindt plaats wanneer je een mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. (Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft G&O het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Tijdens de prijsuitreiking kan G&O foto’s en filmopnames laten maken. Dit foto- en filmmateriaal gebruikt G&O op de website, in de digitale nieuwsbrieven en op social media. Deelnemers kunnen achteraf bezwaar maken als een foto of filmopname van zichzelf is geplaatst, door een e-mail te sturen naar communicatie@gooienom.nl. G&O zal de foto of filmopname dan zo spoedig mogelijk verwijderen of aanpassen.
 9. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via telefoon of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. G&O kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 15. Medewerkers van G&O zijn uitgesloten van deelname.
 16. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekendmaken van de winnaars te reageren, anders worden er door G&O nieuwe winnaars gekozen.
 17. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door G&O alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 18. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruikgemaakt worden van eigen materiaal.
 19. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door G&O.
 20. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 21. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 22. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met G&O via: 035-672 66 99 of per e-mail via: communicatie@gooienom.nl

G&O Buur van het Jaar-verkiezing 

 • De inzender van de Buur van het jaar-verkiezing moet een huurder van G&O zijn.
 • In het geval van de Buur van het jaar-verkiezing dienen zowel de inzender als de genomineerde aanwezig te kunnen zijn bij de uitreiking. Zo niet, dan heeft G&O het recht om nieuwe winnaars te kiezen.

Enquete bewonersmagazine Wonen&Zo 

- De enquete kan ingevuld worden tot en met 10 juni 2023.
- De winnaar krijgt vanzelf bericht vanuit G&O.

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x