Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Extra bouwlaag Dennenlaan Loosdrecht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Extra bouwlaag Dennenlaan Loosdrecht

Goed nieuws voor de woningzoekenden in Loosdrecht. Daar heeft het plan voor meer woningen op de Dennenlaan groen licht gekregen van de gemeenteraad.

Niet 3 maar 4 lagen

Al in september 2022 stemde de gemeenteraad in met het plan voor de ontwikkeling van de Dennenlaan. Maar mede gezien de huidige vraag naar betaalbare woningen, hebben we het oorspronkelijke plan, dat bestond uit 3 bouwlagen, heroverwogen. In de raadsvergadering van vorige maand is dan ook besloten om niet 3 maar 4 woninglagen te maken. Daardoor worden er meer woningen ontwikkeld, waaraan grote behoefte is. Bovendien bevordert het de doorstroming.

Grote vraag naar woningen

De vraag naar betaalde huurwoningen in de gemeente Wijdemeren is groot. In 2021 bouwden we 16 tiny houses in Loosdrecht. Toen de inschrijving van start ging, schreven maar liefst 900 geïnteresseerden zich in. Dat we nu niet 24 maar 29 woningen gaan realiseren, is dus goed nieuws.

Appartementen en tussenwoningen

Met de ontwikkeling op de Dennenlaan bouwen we voor verschillende doelgroepen. In totaal komen er 29 woningen: 8 rijwoningen en 21 appartementen, waarvan 24 woningen in de sociale huur en 5 in de middeldure huur. In het stedenbouwkundig plan zijn minimaal 5 driekamer appartementen voorzien en 16 tweekamer appartementen. De rijwoningen krijgen 3 slaapkamers. 

Bewoners betrekken

De afgelopen tijd zijn omwonenden en andere bewoners betrokken bij de planvorming, bijvoorbeeld tijdens een informatieavond in december 2023. Ook de komende tijd betrekken we omwonenden bij het ontwerpproces. 

Oplevering begin 2027

De ontwikkeling is een samenwerking tussen gemeente Wijdemeren en G&O. Volgens de globale planning maken we naar verwachting in de zomer van 2025 de grond bouwrijp, waarna de bouw in het najaar zou kunnen starten. De oplevering is waarschijnlijk begin 2027. Meer over dit mooie project is te vinden op de projectpagina Dennenlaan Loosdrecht. Daar lees je bijvoorbeeld ook over de hoe we duurzaam en natuurinclusief gaan bouwen.

Naar het overzicht
x