Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In voorbereiding: Dennenlaan Loosdrecht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In voorbereiding: Dennenlaan Loosdrecht

Op de locatie Dennenlaan in Loosdrecht ontwikkelen we 21 appartementen en 8 tussenwoningen. De locatie is onderdeel van de lintbebouwing langs de Rading. Met veel aandacht zorgen we voor een goede samenhang tussen bestaande en nieuwe bouw. 15 februari 2024 nam de gemeenteraad van Wijdemeren definitief een besluit over de ontwikkeling.

Grote vraag naar woningen

In 2021 bouwden we 16 tiny houses in Loosdrecht. Toen de inschrijving van start ging, schreven maar liefst 900 geïnterneerden zich in. Dat laat zien dat de vraag naar betaalde huurwoningen in de gemeente Wijdemeren groot is.

Appartementen en tussenwoningen

Met de ontwikkeling op de Dennenlaan bouwen we voor verschillende doelgroepen. In totaal komen er 29 woningen: 16 sociale huurappartementen en 13 middeldure huurwoningen. Voor zover we de plannen nu hebben gemaakt, krijgen de appartementen 1 slaapkamer, bij uitstek geschikt voor starters of senioren. De 13 middeldure huurwoningen krijgen minimaal twee slaapkamers.

Doorstroming bevorderen

Door toevoeging van deze huurwoningen ontstaat er meer aanbod voor verschillende doelgroepen. Dat bevordert de kans op doorstroming in de huidige gespannen woningenmarkt.

Planning

De ontwikkeling is een samenwerking tussen gemeente Wijdemeren en G&O. De globale planning is als volgt:

  • Bouwrijp maken zomer 2025
  • Start bouwen najaar 2025
  • Verwachte oplevering begin 2027

Bewoners betrekken

De afgelopen tijd zijn omwonenden en andere bewoners betrokken bij de planvorming, bijvoorbeeld tijdens een informatieavond in december 2023. Ook de komende tijd betrekken we omwonenden bij het ontwerpproces.

Duurzaamheid

Bij alle nieuwbouwprojecten kiezen we zoveel als mogelijk voor circulair, conceptueel bouwen met CO2 arme producten. Ook op de Dennenlaan zal dit zo zijn, op het moment dat we in die fase van het project aankomen. Een groene woonomgeving vinden we hierin net zo belangrijk. Daarmee dragen we bij aan het wooncomfort van huurders en beperken we zoveel mogelijk de overlast van klimaatverandering.

Natuurinclusieve elementen

Elementen zoals vogelpannen, neststenen en vogelvides, die bijdragen aan de nestelmogelijkheden van vogels en vleermuizen (natuurinclusief bouwen), zullen deel uitmaken van het ontwerp van de woningen. Net als grasvlaktes, uitgevoerd als bloemenweides, die de biodiversiteit bevorderen.

Besluitvorming

Al in september 2022 stemde de gemeenteraad in met het plan voor de ontwikkeling van de Dennenlaan. Maar mede gezien de huidige vraag naar betaalbare woningen, hebben we het oorspronkelijke plan, dat bestond uit 3 bouwlagen, heroverwogen. In de raadsvergadering van februari 2024 is dan ook besloten om niet 3 maar 4 woninglagen te maken. Daardoor worden er meer woningen ontwikkeld, waaraan grote behoefte is. Bovendien bevordert het de doorstroming.

Verder lezen

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2024

Naar het overzicht
x