Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Prestatieafspraken Blaricum 2024 - 2027 ondertekend
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieafspraken Blaricum 2024 - 2027 ondertekend

Op 28 november tekenden gemeente Blaricum, woningcorporaties G&O, de Alliantie, Huurdersorganisatie G&O (HGO) en Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Gooi & Vechtstreek (HBVA G&V) de prestatieafspraken voor de periode 2024-2027. In de afspraken staan de gezamenlijke ambities op het gebied van sociale woningbouw en volkshuisvesting voor de gemeente Blaricum.

Wethouder Anne-Marie Kennis: ‘De prettige samenwerking heeft geleid tot een nieuwe set meerjarige prestatieafspraken voor de komende vier jaar. Ik ben blij dat we deze afspraken vandaag vast hebben kunnen leggen, samen met de bestuurders van de corporaties en huurdersorganisaties.’

De ondertekening vond plaats met wethouder Anne-Marie Kennis (gemeente Blaricum), Frans Ruijter (Huurdersorganisatie HGO), Anique Lemmen (HBVA G&V), Manager Wonen Pietjan Prinsen Geerligs (Woningcorporatie G&O) en directeur-bestuurder Anne Oosterbaan (Alliantie). In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke ambities per thema benoemd, zoals toename aantal sociale huurwoningen, doorstroming en lokale toewijzing.

Toename aantal sociale huurwoningen

De partijen streven naar een toename van het aantal sociale huurwoningen in Blaricum. Zo is afgesproken dat de sociale huurwoningvoorraad de komende jaren in ieder geval toeneemt met circa 7 á 9 nieuwe huurwoningen. Om dit aantal te vergroten, doet de gemeente onderzoek naar mogelijke locaties voor nieuwbouw. De corporaties en HBV’s willen hier actief over meedenken.

Doorstroming

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, gaan de corporaties door met de inzet van de wooncoach. Verder spreken de partijen af om in regionaal verband te onderzoeken hoe we de doorstroming nog een impuls kunnen geven, bijvoorbeeld door verhuiskostenvergoeding of huurgewenning. Verder willen we dat er naast sociale woningen ook middeldure woningen worden toegevoegd. Bij elk nieuwbouwproject maken we afspraken over de toewijzing waarbij het bevorderen van doorstroming het doel is.

Lokale toewijzing

Ook in de nieuwe prestatieafspraken streven we ernaar zoveel mogelijk lokaal toe te wijzen, zodat inwoners van Blaricum hier kunnen (blijven) wonen.

Naar het overzicht
x