Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Nieuw regionaal convenant Buurtbemiddeling
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Nieuw regionaal convenant Buurtbemiddeling

Het Gooi en Omstreken heeft de handtekening gezet onder het regionale convenant Buurtbemiddeling. Samen met verschillende gemeenten en andere woningcorporaties gaan we hiermee opnieuw de samenwerking aan met welzijnsorganisatie Versa Welzijn. 

Hernieuwde samenwerking

Op 12 november werd in Hilversum een regionaal convenant Buurtbemiddeling gepresenteerd. De gemeenten Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Wijdemeren, Weesp en woningcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen, Het Gooi en Omstreken, Ymere, Woningstichting Naarden en Woningstichting Vecht en Omstreken gaan een hernieuwde samenwerking aan met Versa Welzijn.

25-jarig bestaan

Volgend jaar bestaat Buurtbemiddeling Nederland 25 jaar en inmiddels zijn meer dan 80 buurtbemiddelaars actief in onze regio.

Veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid

Buurtbemiddeling is heel belangrijk voor de gemeente, de politie, de buurt en vooral voor de bewoners van onze regio Gooi- en Vechtstreek. Buurtbemiddeling draagt bij aan de veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Door te luisteren zonder te oordelen en partijen te helpen samen een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Met het tot stand brengen van deze verbinding tussen buren wordt bijgedragen aan het dagelijkse welbevinden van inwoners en dat is enorm belangrijk vanuit een sociaal-maatschappelijk standpunt.

Toename aantal meldingen

Buurtbemiddeling staat, zeker nu, voor uiteenlopende en vaak ook complexe uitdagingen. Doelend op de huidige coronasituatie die extra druk legt op mensen in hun woonomgeving. Er wordt thuisgewerkt, er wordt meer geklust en kinderen volgen soms thuis onderwijs. De mate van overlast die wordt ervaren is daardoor enorm gestegen blijkt uit rapportages van het laatste half jaar en dat leidt tot een behoorlijke toename in het aantal meldingen.  Ook, juist in deze tijd, kan Buurtbemiddeling zijn nut bewijzen door met bemiddelaars kleine irritaties bespreekbaar te maken, zodat dit escalatie in de buurt voorkomt.

Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling ook eens dit filmpje

Naar het overzicht
x