Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Martin van Rijn op werkbezoek bij samenwerkende woningcorporaties
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Martin van Rijn op werkbezoek bij samenwerkende woningcorporaties

Op het gebied van sociale volkshuisvesting is er in de regio Amersfoort veel om trots op te zijn. Dat werd duidelijk tijdens het werkbezoek dat Martin van Rijn, voorzitter van woonkoepel Aedes, bracht aan de 7 samenwerkende woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV). De ambities zijn groot en de plannen van het kabinet bieden veel kansen. Maar er liggen ook uitdagingen. Tijdens het werkbezoek werd Van Rijn daarover bijgepraat en kreeg hij een rondleiding door De Pionier, waar jongeren uit de maatschappelijke opvang samen met starters in een gemengde community wonen.

Ook in de regio Amersfoort neemt het tekort aan sociale en middenhuur woningen alleen maar verder toe. Met lange wachttijden en schrijnende situaties tot gevolg. Dit maakt dat – naast Rijk, provincies, regio en gemeenten - ook de SWEV-corporaties met overtuiging op 14 juli 2021 hun handtekening hebben gezet onder de ‘Woondeal Regio Amersfoort’. Samen hebben ze de ambitie om 23.000 woningen, waarvan 10.000 sociale huurwoningen, te realiseren voor eind 2030. Maar daarbij lopen de corporaties wel tegen wat dilemma’s aan, vertelt Peter Toonen, voorzitter van het samenwerkingsverband van corporaties SWEV: “Corporaties willen graag investeren in meer sociale huurwoningen. Belangrijk is dat gemeenten corporaties in positie brengen en vanaf het eerste moment woningbouwambities afstemmen, het vraagt nauwe samenwerking. Daarnaast is de bereidheid tot actieve monitoring en bijsturing door provincies cruciaal.”

De Pionier

Een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken met samenwerking is de Pionier, op de kop van Isselt. Sociaal beheerders Femke Verbruggen (Omnia Wonen) en Wendy Baak (Portaal) lieten Van Rijn zien hoe ‘vragers’ (jongeren uit de maatschappelijke opvang) onder begeleiding succesvol wonen met ‘dragers’ (starters die vanuit hun achtergrond, interesse, werkervaring of karakter hulp kunnen en willen bieden aan een directe buurman of het hele complex). “De rollen kunnen daarbij soms ook omgekeerd zijn” vertelde Femke. “Iedereen heeft het wel eens moeilijk en draagt een steentje bij aan een vitale leefgemeenschap. De intensieve samenwerking met gemeente en sociale partners maakt het tot een succes.”

Gemeengoed

Martin van Rijn bezocht SWEV bij De Pionier in het kader van het rondje dat hij maakt langs de samenwerkingsverbanden van woningcorporaties in Nederland. Van Rijn: ‘In de regio Amersfoort is samenwerking tussen gemeente, zorgpartijen en woningcorporaties in de realisatie en uitvoering gemeengoed. De Pionier is het bewijs dat het samen en sneller kan.’

SWEV

Het in 2007 opgerichte SWEV bestaat uit 7 corporaties die actief zijn in regio Amersfoort als onderdeel van de woningmarktregio Amersfoort, Noord Veluwe en Zeewolde. Het betreft de corporaties De Alliantie, Eemland Wonen, Het Gooi en omstreken, Omnia Wonen, Portaal, Woningstichting Leusden en Woningstichting Nijkerk. Woningstichting Leusden en Eemland Wonen doen op dit moment een fusieverkenning. SWEV-corporaties werken samen op basis van gelijkwaardigheid en consensus. Zij zetten gezamenlijk de schouders onder het terugdringen van het woningtekort in de regio Amersfoort.

Naar het overzicht
x