Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken behoudt, voor vierde jaar op rij, hoogste duurzaamheidsscore
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken behoudt, voor vierde jaar op rij, hoogste duurzaamheidsscore

Op donderdag 19 november zijn op het Aedescongres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Net als voorgaande jaren scoort Het Gooi en Omstreken de hoogste A-score op het onderdeel Duurzaamheid.

Aedes-benchmark

Ieder jaar voert brancheorganisatie Aedes een benchmark uit onder ongeveer 300 woningcorporaties in het hele land. Dit is een meetinstrument waarmee de woningcorporaties hun presteren onderling kunnen vergelijken op de onderdelen Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De Aedes-benchmark gaat uit van drie scores, waarbij een A de hoogste score is en C de laagste.

Tevreden en trots

Het Gooi en Omstreken scoort een bovengemiddelde A op Duurzaamheid. En op de overige onderdelen een gemiddelde B-score. Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘We zijn tevreden met en trots op het resultaat. Dit geeft aan dat wij goed op weg zijn, maar we blijven ook ruimte zien voor verbeteringen.’

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Score A: Vooruitloper op duurzaamheid

Op de energie-index scoort Het Gooi en Omstreken met 1,30 gemiddeld (gelijk aan het voormalige energielabel B) net als vorig jaar beter dan het landelijk gemiddelde van 1,51 (gemiddeld energielabel C). Dit komt vanwege alle verduurzamings- en renovatieprojecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. En dit is ook terug te zien in de afgenomen CO2-uitstoot.

Score B: Positieve beoordeling huurders

Op alle onderdelen van het huurdersoordeel zijn de scores hoger dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ook zijn de cijfers gestegen ten opzichte van vorig jaar.  De score voor reparatieverzoeken stijgt met een tiende punt naar 7,6. De score van nieuwe huurders is gestegen tot een 7,8 en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde. Tot slot is de score van vertrokken huurders met een tiende punt gedaald naar 7,5 en is daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Score B: Volop investeren in onderhoud en verbetering

Het Gooi en Omstreken investeert volop in onderhoud en verbetering, waardoor de uitgaven per verhuureenheid iets boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Het positieve resultaat van deze investeringen is terug te zien in het cijfer voor de ervaren woonkwaliteit: een 7,3. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van een 7,0.

Score B: Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De gemiddelde huurprijzen van € 551 liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde van € 544. Daarentegen vraagt Het Gooi en Omstreken gemiddeld maar 65% van de maximale huur, terwijl dit landelijk 71,2% is.

Score B: Bedrijfslasten onder landelijk gemiddelde

De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op € 804. Dat ligt onder het landelijk gemiddelde van € 828.

Meer informatie

Op 19 november zijn op het jaarlijkse Aedes-congres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.aedes.nl. Of klik hier voor de factsheet van Het Gooi en Omstreken met daarin alle resultaten van de Aedes-benchmark in een mooi overzicht. 

Naar het overzicht
x