Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Gemeente Gooise Meren en G&O tekenen intentieovereenkomst wijk Noordwest in Muiden
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Gemeente Gooise Meren en G&O tekenen intentieovereenkomst wijk Noordwest in Muiden

Gemeente Gooise Meren en woningcorporatie G&O ondertekenden donderdag 21 december een intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst laat zien dat beide partijen gezamenlijk willen komen tot een verbetering van de (ruimtelijke) kwaliteit en de leefbaarheid van de wijk Noordwest in Muiden.

Ondertekening intentieovereenkomst
Vanuit gemeente Gooise Meren was wethouder Hugo Bellaart aanwezig. Vanuit G&O was dit directeur-bestuurder Maarten van Gessel. Samen hebben ze de intentieovereenkomst ondertekend. Ze kwamen bijeen in de buurtkamer van Muiden Noordwest, het Kwetternest. De gemeente gaat aan de slag met een masterplan, een plan waarin de nadere kaders worden gesteld voor de verschillende onderdelen (o.a. woningbouw, groen, infra en water). G&O gaat aan de slag met een toekomstscenario voor de woningen. De scenario’s zijn groot onderhoud, verduurzaming, vervangende nieuwbouw of een combinatie hiervan. Belangrijk onderdeel is een woonwensen-onderzoek begin 2024.

Zowel de gemeente als G&O kijken uit naar een goede samenwerking in het verdere traject en de planvorming. Wethouder Hugo Bellaart vertelt: “We willen ons samen met de corporatie sterk maken voor de kwaliteit van het gebied. Dat heeft de wijk verdiend. Het is immers een prachtige locatie naast de Vestingstad en bij het water.” Ook bestuurder-directeur Maarten van Gessel is blij met de ondertekende intentieovereenkomst:  “Het is ontzettend belangrijk dat we in dit vroege stadium onze intenties naar elkaar uitspreken en elkaar vanaf de start weten te vinden. Wij hebben recent deze woningen van Ymere overgenomen en gemerkt dat er onvoldoende aandacht is geweest voor de leefbaarheid en het onderhoud. Dat moet anders. En dát wordt ook onze inzet. De komende jaren willen we Muiden Noordwest samen met alle betrokkenen, dat zijn gemeente Gooise meren, belangenverenigingen maar zeker ook de huurders, ontwikkelen tot een duurzame en toekomstbestendige wijk waar het  prettig en fijn wonen is.”

Kwaliteit Muiden Noordwest verbeteren
De gemeente wil samen met G&O de kwaliteit van het noordwestelijk deel van Muiden verbeteren. Dit gebied ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, Westbatterij, de Krijgsman en de Muidertrekvaart, met als kern de wijk Noordwest. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen. G&O speelt een grote rol in deze ontwikkelingen, aangezien een groot deel van de woningen in Muiden Noordwest van G&O is. Hoe moeten en willen we met deze ontwikkelingen omgaan? Wat is er nodig is om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is? Hiervoor gaat de gemeente een masterplan maken en G&O voert een scenario-onderzoek uit.

De gemeente heeft hiervoor al eerder een kadernota vastgesteld en G&O heeft inmiddels een plan van aanpak vastgesteld. Onderdeel daarvan is een intensief participatietraject waarin huurders een belangrijke rol spelen. Op de gemeentelijke website vindt je de kadernota en meer achtergrond van het project: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/muiden-noordwest/. Ook op de website van G&O is vanaf begin 2024 informatie over de ontwikkeling te vinden.

Fotocredits: Gooise Meren/Bob Awick

Naar het overzicht
x