Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Autoriteit woningcorporaties rectificeert toezichtbrief G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Autoriteit woningcorporaties rectificeert toezichtbrief G&O

Het intensieve overleg dat G&O sinds enkele maanden voert met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over het verscherpt toezicht dat G&O is opgelegd heeft ertoe geleid dat de Aw een voortgangsbrief heeft gestuurd met rectificatie van de brief van 27 juli 2023.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelde G&O op 27 juli 2023 onder verscherpt toezicht omdat – volgens de Aw – een aantal processen in onze organisatie niet zouden voldoen aan bepaalde normen die de Aw belangrijk vindt. G&O heeft eerder aangegeven zich niet te herkennen in het door de Aw geschetste beeld en veel vragen te hebben.

Sindsdien zijn we met de Aw intensief in overleg geweest om antwoorden te krijgen op onze vragen en onze zienswijze toe te lichten. Deze week hebben we van de Aw een voortgangsbrief ontvangen met daarin een formele rectificatie van verschillende onderdelen uit de oorspronkelijke toezichtbrief van 27 juli 2023. Ook heeft de Aw het gevraagde herstelplan op een aantal onderdelen bijgesteld. We streven ernaar op relatief korte termijn samen met de Aw afrondende stappen te zetten die leiden tot de opheffing van het verscherpt toezicht.

Dienstverlening aan huurders onverminderd
Voor onze huurders is er vanwege het toezicht van de Aw niets veranderd aan onze dienstverlening en inzet. Die is de afgelopen maanden altijd onverminderd doorgegaan en dat zal ook zo blijven. Dat geldt ook voor geplande werkzaamheden aan onze woningen, zoals het onderhoud en de verduurzaming van woningen. Daarbij is onze aandacht gericht op het woonplezier in alle wijken en buurten. Ook de bouw van nieuwe woningen gaat gewoon door.

Onderzoek
Naar aanleiding van opmerkingen van de Aw heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van G&O in juni 2023 besloten een onafhankelijk bureau te vragen onderzoek te doen naar drie projecten/(investerings)besluiten van G&O. Dit onderzoek is in januari 2024 afgerond. Er zijn door het bureau geen onregelmatigheden aangetroffen. Het bureau heeft ook geconcludeerd dat de besluitvorming volgens de normen en beleidskaders en zorgvuldig is verlopen. RvC, bestuur en organisatie van G&O zijn blij dat de conclusies van het bureau het eigen beeld bevestigen dat er geen sprake is geweest van fraude en dat er zorgvuldig is gehandeld.

Download hier de voortgangsbrief van januari 2024 met daarin het geactualiseerde herstelplan. Ook op de website van de Aw is alle informatie openbaar gemaakt.

Naar het overzicht
x