Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieovereenkomst Wonen Blaricum getekend

Op maandag 11 november ondertekenden wethouder Ineke de Joode en de corporatiedirecteuren Joan van der Burgt, Jos Flemminks Smid en Gretha Jansen van respectievelijk de Alliantie, Het Gooi en Omstreken en Vestia, de Prestatieovereenkomst Wonen Blaricum 2013-2016. 

Afspraken
De overeenkomst bevat afspraken over de uitvoering van het Blaricumse huisvestingsbeleid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en corporaties. De overeenkomst bevat onder meer afspraken over het behoud van de omvang en de samenstelling van de woningvoorraad voor de sociale doelgroepen in Blaricum.

Thema's
Thema’s zijn onder meer verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen, voorraadbeheer, nieuwbouw en het aandeel daarbinnen voor de sociale doelgroepen, verduurzaming bestaande voorraad, wonen-welzijn-zorg en leefbaarheid.

Eerste prestatieovereenkomst
Het is voor het eerst dat de corporaties en de gemeente Blaricum gezamenlijk afspraken hebben kunnen maken over het beleid en de partijen zijn hierover zeer verheugd. De prestatieafspraken zijn onder meer afgeleid van het eerder in Blaricum gehouden Woningbehoefteonderzoek, de gemeentelijke Kadernota Wonen en het strategische voorraadbeleid van de woningcorporaties. 

Naar het overzicht
x