Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Prestatieafspraken Wijdemeren: doorstroming op de woningmarkt, meer kansen voor starters en jongeren
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieafspraken Wijdemeren: doorstroming op de woningmarkt, meer kansen voor starters en jongeren

De woningvoorraad in Wijdemeren moet groeien. Dit is de belangrijkste afspraak die gemaakt is tussen gemeente Wijdemeren, huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties de Alliantie Gooi en Vechtstreek, Vecht & Omstreken en Het Gooi en Omstreken in de prestatieafspraken die in de afgelopen periode getekend zijn.

Deze prestatieafspraken borduren voort op eerder gemaakte afspraken. Uit evaluatie blijkt namelijk dat er resultaten geboekt zijn op het vergroten van de woningvoorraad, maar dat dit een onverminderd actueel onderwerp blijft en de woningnood hoog is.
Wijdemeren vergrijst sterker dan andere gemeenten in onze regio. “Het vergroten van de woningvoorraad is daarom belangrijk, zodat jongeren en jonge gezinnen in de Wijdemeerse dorpen kunnen blijven wonen. Een voorwaarde hiervoor is dat er ook sociale woningbouw komt. De corporaties en de gemeente zijn samen op zoek naar locaties die voor dit doel geschikt zijn”, zegt Rosalie van Rijn, wethouder Wonen.

Wooncoaches en woonsubsidie

Bovendien hebben de corporaties in deze regio ‘wooncoaches’ aangesteld die met ouderen in gesprek gaan over hun woonwensen voor de toekomst. De coaches ondersteunen senioren bij hun keuze om anders te gaan wonen. Hierbij wordt gekeken naar aanpassingen in de huidige woning of een eventuele verhuizing. Sinds mei 2020 is door de gemeente een “woonsubsidie” ingesteld voor senioren die, als zij verhuizen van een grote grondgebonden eengezinswoning naar een appartement, voorziet in een verhuispremie van 1000 euro als tegemoetkoming in de (verhuis)kosten.

Op de foto van links naar rechts: De heer Drost (directeur-bestuurder Vecht & Omstreken), mevrouw Van Rijn (wethouder gemeente Wijdemeren), de heer Bollebakker (huurdersbelangenvereniging de Alliantie Gooi en Vechtstreek), mevrouw De Leeuw-Henderson (huurderbelangenvereniging Het Gooi en Omstreken), de heer Van Gessel (directeur Het Gooi en Omstreken), de heer Van Schagt (huurdersbelangenorganisatie Vecht & Omstreken), mevrouw Oosterbaan (directeur de Alliantie Gooi en Vechtstreek).

Naar het overzicht
x