Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Prestatieafspraken Blaricum ondertekend
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieafspraken Blaricum ondertekend

De gemeente Blaricum, woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en de Alliantie, de huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken en de huurdersbelangenvereniging van de Alliantie hebben dinsdag 10 april de prestatieafspraken Blaricum 2018-2022 ondertekend. De partijen hebben afgesproken dat de voorraad sociale huurwoningen in deze periode met circa 100 woningen toeneemt. Ook zijn afspraken gemaakt over betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, doorstroming, verduurzaming en leefbaarheid.

Liesbeth Boersen, wethouder volkshuisvesting Blaricum: "Ik ben blij dat er de komende jaren zoveel sociale huurwoningen bij komen. Zo blijft wonen in Blaricum ook mogelijk voor mensen met lagere inkomens. Deze gezamenlijke afspraken zijn een mooie basis om de komende jaren samen verder invulling aan te geven.”
 
Doorstroming
In de prestatieafspraken worden de ambities en doelstellingen uit de Woonvisie Regio Gooi en Vechtstreek 2016-2030 en de Woonagenda Blaricum 2017-2022 verder uitgewerkt. Corporaties zetten zich in om meer woningen beschikbaar te stellen voor zowel ouderen als jongeren, door meer betaalbare nieuwbouwwoningen en een betere doorstroming. Zo krijgen ouderen die een eengezins sociale huurwoning verlaten, voorrang bij een nieuwbouw sociale huurwoning voor ouderen.

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie: "Mooi aan de totstandkoming van de prestatieafspraken is dat we met corporaties, de gemeente én huurders de koers hebben bepaald. Onze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot een hele mooie basis voor de woonambities waaraan we de komende jaren met zijn allen gaan werken. Grote winst vind ik dat we met elkaar hebben afgesproken dat de sociale huurvoorraad waar mogelijk wordt uitgebreid, waarbij het van belang is dat het aanbod past bij de toekomstige vraag.”

"Het is goed dat huurders nu ook een formele partij zijn bij de afspraken en hun stem hebben kunnen laten horen. We zijn blij dat we nu met de overige partijen verder aan de slag kunnen met deze afspraken, aldus Henk Dijks, namens de huurdersverenigingen.

Duurzaamheid en leefbaarheid
De sociale woningen in de Blaricummermeent worden aardgasloos gerealiseerd. De partijen vullen de komende jaren de afspraken over duurzaamheid verder in. De samenwerking op het gebied van leefbaarheid verloopt goed en de partijen willen dit voortzetten, onder meer met buurtbemiddeling.

"De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in de verduurzaming van het bezit. Dit blijven we doen. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten: we werken mee aan de betaalbaarheid van de woonlasten en de vermindering van de CO2-uitstoot.” Aldus Maarten van Gessel, directeur Het Gooi en Omstreken.


 

Naar het overzicht
x