Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieafspraken 2013-2016 Bussum ondertekend

Woensdag 18 december zijn door de drie in Bussum actieve corporaties - de Alliantie, Het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen - en de gemeente Bussum prestatieafspraken ondertekend. De afspraken bevestigen de wens om de goede samenwerking van de afgelopen jaren voort te zetten.

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum
Werken aan wonen in Bussum is iets wat je niet alleen doet. Partijen zetten met de afspraken stevig in op informatie-uitwisseling, regelmatig contact en transparantie. Jaarlijks monitoren zij de voortgang van de afspraken. De corporaties bedienen samen bijna 4.000 Bussumse huishoudens. Zo werken corporaties en gemeente samen aan betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum.

Gezamenlijke ambities
Het woonbeleid voor de gemeente Bussum is vastgelegd in de Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek die in 2008 is vastgesteld. De ambities van de regio zijn dus ook de ambities van de gemeente. Voor de gemeente Bussum hebben de corporaties en gemeente vier opgaven geformuleerd:

1) de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen – er is speciale aandacht voor de betaalbaarheid van huurwoningen voor huishoudens met een inkomen tot €22.000;

2) het bevorderen van de dynamiek op de woningmarkt – bij nieuwbouwprojecten wordt 1/3 in de sociale huur- en koopsector gebouwd;

3) het verduurzamen van de woningvoorraad – een energiezuinige woning is goed voor het milieu en zorgt ervoor dat de totale woonlasten betaalbaar blijven; en

4) het bevorderen van de sociale duurzaamheid – corporaties brengen huurders met sociale problemen en zorgvragen in contact met de juiste instanties, woonfraude wordt aangepakt.

 

Naar het overzicht
x