Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Passend toewijzen Gooi- en Vechtstreek
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Passend toewijzen Gooi- en Vechtstreek

De overheid voert vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten woningen passend gaan toewijzen. Dit betekent dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Vanaf maandag 7 december 2015 bieden de corporaties in de regio Gooi- en Vechtstreek  woningen aan volgens de nieuwe wettelijke regels van het passend toewijzen om hier per 1 januari aan te kunnen voldoen. Vul uw verzamelinkomen, huishoudgrootte en zoekwaarde in WoningNet goed in. U krijgt dan alleen de woningen te zien waarop u mag reageren. Hieronder leest u op welke woningen u kunt reageren vanaf maandag 7 december.
LET OP: de hieronder vermelde huurprijs- en inkomensgrenzen zijn de grenzen die in 2016 gelden.

Inkomen tot en met € 22.100
Zoekt u als alleenstaande of met z’n tweeën een woning en heeft u (samen) een inkomen onder de € 22.100? Dan kunt u vanaf 1 januari 2016 alleen reageren op woningen met een kale huurprijs tot maximaal € 586,68. Drie- en meerpersoonshuishoudens komen met dit inkomen ook in aanmerking voor woningen met een huurprijs tot en met € 628,76. 

Inkomen tussen € 22.100 en € 30.000
Bent u alleenstaand en heeft u een inkomen vanaf € 22.100? Dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Daardoor kunt u reageren op alle sociale huurwoningen tot en met € 710,68. Woningzoekenden met recht op huurtoeslag kunnen wel voorrang krijgen bij woningen met een kale huurprijs onder de € 628,76.

Zoekt u met zijn tweeën en heeft u samen een inkomen tot en met € 30.000? Dan heeft u recht op huurtoeslag en komt u in aanmerking voor woningen tot en met € 586,68. Heeft u een huishouden van drie of meer personen, dan kunt u reageren op woningen tot  € 628,76. U komt niet meer in aanmerking voor een woning met een hogere huurprijs. 

Een corporatie kan er voor kiezen dat 2- of meerpersoonshuishoudens met een maximaal inkomen van € 30.000 voorrang hebben op het aanbod tot en met € 628,76. Vraag de lokale corporatie(s) of zij gebruik maken van deze maatregel. De voorrangsregeling staat vermeld bij iedere woningadvertentie. 

Inkomen tussen € 30.001 en € 35.739 
Verdient u tussen € 30.001 en € 35.739, dan kunt u ongeacht uw huishoudgrootte op het gehele aanbod reageren met een kale huurprijs tot en met € 710,68.

Een corporatie kan er voor kiezen om woningzoekenden met de laagste inkomens voorrang te geven op woningen met een lage huurprijs. Dat betekent dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag (maximaal inkomen van € 30.000) voorrang hebben bij woningen met een kale huurprijs tot en met € 628,76. Vraag de lokale corporatie(s) of zij gebruik maken van deze maatregel. De voorrangsregeling staat vermeld bij iedere woningadvertentie. 

Meer informatie
U vindt meer informatie over passend toewijzen in de rubriek Veelgestelde Vragen op deze website.

 

Naar het overzicht
x