Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Jaarverslag 2019: ‘Samen werken aan samen wonen’
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Jaarverslag 2019: ‘Samen werken aan samen wonen’

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken heeft in 2019 volop ingezet op betaalbare en passende woningen, woonplezier en verduurzaming. Dit blijkt uit het jaarverslag 2019 dat dinsdag 12 mei werd gepubliceerd. Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘Het afgelopen jaar stond voor ons in het teken van ons nieuwe Koersplan. Met als rode draad samenwerking. Met onze bewoners, maar ook met onze samenwerkingspartners zoals gemeenten, collega-corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.’

Wooncoaches in Hilversum, Wijdemeren en Bunschoten

Onze wooncoaches hebben het afgelopen jaar 93 bezoeken afgelegd. Zij informeren en adviseren bewoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De wooncoaches waren in 2019 actief in Hilversum, Nederhorst den Berg en Bunschoten. En dit gaan we verder uitbreiden in de rest van ons werkgebied.

Vroegsignalering bij schulden, overlast of vervuiling

In 2019 hebben we samen met onder andere collega-corporaties en gemeenten verschillende initiatieven in gang gezet om huurders met problemen sneller in beeld te krijgen en hulp te bieden. Voorbeelden hiervan zijn Vroeg Eropaf en de aanpak Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen. Door middel van vroegsignalering voorkomen wij dat bijvoorbeeld schulden te ver oplopen.

Verduurzaming in Laren

Het afgelopen jaar zijn de 82 appartemeten aan de Erasmuslaan in Hilversum flink opgeknapt en energiezuiniger gemaakt. Ook zijn we gestart met het opknappen en verduurzamen van de 176 woningen in de Electrobuurt in Hilversum. Daarmee behaalden we over ons gehele woningbezit een gemiddelde energie-index van 1,27 (voormalig Label B). Door de fusies met achtereenvolgens Woningbouwvereniging Laren en Woningbouwvereniging Van Erfgooiers heeft Het Gooi en Omstreken er in de gemeente Laren bezit bij gekregen, dat niet in het oorspronkelijke energieverbeteringsprogramma was opgenomen. Dit programma is daarom verlengd, zodat ook de woningen in Laren worden verduurzaamd.

Meer informatie

Kijk voor het volkshuisvestelijk verslag, de jaarrekening en een verkort boekje per gemeente op www.gooienom-jaarverslag.nl

Naar het overzicht
x