Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Jaarverslag 2014

Het Gooi en Omstreken ligt goed op schema met de realisatie van haar volkshuisvestelijke ambities uit het beleidsplan 2013-2018. Ook is de corporatie financieel gezond. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2014. 

Comfortabel en betaalbaar wonen

In 2014 is opnieuw hard gewerkt aan comfortabel en betaalbaar wonen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland. Zo heeft Het Gooi en Omstreken 1.197 bestaande woningen energiezuiniger gemaakt. Hierin is bijna € 15 miljoen geïnvesteerd. Door voor deze werkzaamheden geen extra huur te vragen draagt Het Gooi en Omstreken bij aan de  betaalbaarheid van de totale woonlasten. Aan verschillende (groot) onderhoudswerkzaamheden is in 2014 € 7,5 miljoen besteed.

Wonen in de regio
Het Gooi en Omstreken heeft ook in 2014 geïnvesteerd in de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. In Bunschoten zijn zeven nieuwe eengezinswoningen gerealiseerd en is de bouw van 33 appartementen in het ‘Pakhuys’ van start gegaan in de nieuwe wijk Rengerswetering. Daarnaast was de nieuwbouw van nog 154 woningen in voorbereiding in verschillende gemeenten.

Financieel gezond
Het Gooi en Omstreken sloot 2014 af met een positief resultaat. Hiermee kan de corporatie blijven investeren in nieuwbouw, onderhoud en energieverbetering. De operationele kasstromen over 2014 zijn positief, dit betekent kort gezegd dat er meer inkomsten waren dan uitgaven. Dit is deels het gevolg van de inkomensafhankelijke huurverhoging en een verlaging van de onderhoudslasten en bedrijfskosten. Aan verhuurdersheffing betaalde Het Gooi en Omstreken in 2014 circa € 4,4 miljoen aan het Rijk, dit is zo’n € 650,- per woning.  

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op het online jaarverslag 2014. Daar kunt u ook het Volkshuisvestelijk verslag en de Jaarrekening van 2014 downloaden.

Naar het overzicht
x