Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken kiest voor minimale huurverhoging
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken kiest voor minimale huurverhoging

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar kunnen wonen in de regio. De corporatie kiest daarom ook dit jaar bewust voor een minimale huurverhoging van gemiddeld 1,6%. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2019.

Inflatievolgende huurverhoging
“Voor Het Gooi en Omstreken blijft betaalbaarheid een belangrijk speerpunt en daarom wordt er dit jaar bewust gekozen voor een inflatievolgende huurverhoging voor al onze huurders”, legt directeur-bestuurder Maarten van Gessel uit. Dat is een aanmerkelijk lagere verhoging dan de corporatie wettelijk mag doorvoeren. Huurders ontvangen vóór 1 mei een brief over de huurverhoging.

Prijs en kwaliteit
Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk dat de prijs en kwaliteit van de woningen in evenwicht is. De kwaliteit wordt onder andere bereikt door te investeren in onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de woonomgeving, zodat bewoners met plezier in hun buurt wonen. Maarten van Gessel: “Dit sluit aan op de drie speerpunten uit ons nieuwe Koersplan: een fijne woning voor iedereen, woonplezier in de buurt en een duurzame maatschappij.”

Kijk voor meer informatie op: www.wonenbijgeno.nl/huurverhoging

Naar het overzicht
x