Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken en Woningbouwvereniging Laren onderzoeken bedrijfsfusie
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken en Woningbouwvereniging Laren onderzoeken bedrijfsfusie

Maandagavond 13 maart heeft Woningbouw- vereniging Laren tijdens een Algemene Ledenvergadering haar leden geïnformeerd over de voorgenomen bedrijfsfusie met Het Gooi en Omstreken.

 

Afgelopen jaar hebben het bestuur en de RvC van Woningbouwvereniging Laren geconstateerd dat de strenge eisen van de Woningwet het voor een kleine corporatie zonder personeel haast niet meer mogelijk maakt zelfstandig te functioneren tegen aanvaardbare kosten. In het bijzonder niet gezien de forse investeringsopgave in de Larense voorraad. Dat heeft eind vorig jaar geleid tot een eerste verkenning onder regionale corporaties. Een belangrijke voorwaarde daarbij was dat de kandidaten de volkshuisvestelijke opgave en het nu uitbestede beheer zelf, professioneel en met voldoende spankracht konden invullen. Het Gooi en Omstreken kwam bij deze verkenning als beste partij naar voren.

 

Onderzoek moet uitwijzen hoe de beoogde meerwaarde voor de Larense volkshuisvesting en de huurders het best gestalte kan krijgen. Dat betekent onder meer dat partijen een investeringsplan voor de Larense voorraad opstellen. In de komende weken worden huurders, leden en gemeenten geïnformeerd over het verloop van het onderzoek. Aan hen wordt gevraagd wat voor hen bij een mogelijke bedrijfsfusie belangrijk is. De resultaten van het onderzoek liggen vóór de zomer ter besluitvorming bij beide partijen op tafel.

 

Het Gooi en Omstreken richt zich op de kerntaak van woningcorporaties, namelijk het zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen voor de lagere inkomens. In de gemeenten Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren biedt Het Gooi en Omstreken huisvesting aan zo’n 19.000 personen. Laren ligt midden in het werkgebied van Het Gooi en Omstreken. Naast het bouwen van betaalbare woonruimte investeert Het Gooi en omstreken in het energiezuinig maken van haar huurwoningen. Als de bedrijfsfusie een feit wordt voegt Het Gooi en Omstreken ruim 600 woningen in Laren toe aan haar bezit.

Naar het overzicht
x