Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Aanpassing puntensysteem

Per 1 oktober 2015 is de wetgeving rondom de woningwaardering voor zelfstandige sociale huurwoningen veranderd. Dit geldt niet voor kamers of vrije sector huurwoningen.

Woningwaarderingsstelsel
Het woningwaarderingsstelsel (WWS), of anders gezegd het puntensysteem, geeft de kwaliteit van een woning in punten weer. Die waardering bepaalt de maximale hoogte van de huur. Voor slechts enkele woningen van Het Gooi en Omstreken betekent dit dat de huurprijs van de woning hierdoor per 1 oktober 2015 lager wordt. De huurders voor wie dit geldt hoeven niets te doen. Zij krijgen binnenkort een brief met de nieuwe huurprijs.

Wat verandert aan het puntensysteem?
In het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) krijgt elke woning punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte, het aantal vertrekken, het energielabel, de woonomgeving, etc. Per 1 oktober 2015 verandert het volgende:
• De WOZ-waarde van de woning (een inschatting van de gemeente wat de prijs van de woning is bij verkoop) gaat dan meetellen bij de berekening van het aantal punten.
• Woonomgeving, hinderlijke situaties (zoals geluidsoverlast door verkeer) en woonvorm (eengezinswoning, flat) tellen niet meer mee.
• Schaarstepunten (voor woningen in gewilde wijken) bestaan niet meer
• Elke punt is 3,8% minder waard

Minder punten minder huur?
Het kan zijn dat in de nieuwe puntentelling een woning minder punten krijgt maar de huur niet automatisch verlaagd wordt. Dat komt doordat de meeste huurders nu al een lagere huur betalen dan de maximale huur die Het Gooi en Omstreken zou mogen vragen. De puntentelling bepaalt wat Het Gooi en Omstreken maximaal voor een woning mag vragen. Als de huidige huurprijs onder de maximale huurprijs ligt, blijft de huur per 1 oktober 2015 hetzelfde.

Wie heeft recht op huurverlaging?
Bij de meeste huurders verandert er niks. Bij slechts enkele woningen zakt de maximale huur onder de huidige huurprijs. Deze huurders hebben daarom recht op huurverlaging. Als u hier recht op heeft ontvangt u binnenkort een brief van ons waar de nieuwe huurprijs in staat.

Als mijn huur omlaag gaat, verandert mijn huurtoeslag dan automatisch mee?
Nee, uw huurtoeslag verandert niet automatisch mee. Als u huurtoeslag ontvangt en uw huur wordt verlaagd, moet u uiterlijk vóór 1 november uw nieuwe huurprijs aan de belastingdienst doorgeven.

Waar kan ik meer informatie vinden over de puntentelling?
U leest op de website van de Rijksoverheid meer informatie over de puntentelling. U vindt ook meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Naar het overzicht
x