Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

31 miljoen euro aan heffingen

Het Gooi en Omstreken verwacht in de periode 2013-2017 ruim 24 miljoen euro af te moeten dragen aan verhuurdersheffing. Daarnaast draagt de corporatie bij aan saneringssteun voor woningcorporaties die in de financiële problemen zijn gekomen zoals Vestia. Voor de periode 2013-2017 is dat voor Het Gooi en Omstreken 7 miljoen euro.   

Gevolgen verhuurdersheffing
Woningcorporaties betalen sinds 2013 een verhuurdersheffing over het sociale  woningbezit. De grondslag voor de heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde. Een forse aanslag die jaarlijks oploopt; in 2017 gaat het om een bedrag van zo’n € 2 miljard voor de hele sector. Alle woningcorporaties worden geconfronteerd met de verhuurdersheffing, dit kan als een voldongen feit worden beschouwd.

Investeringscapaciteit verdwijnt

Voor de Gooi en Vechtstreek betekent dit dat er de komende jaren miljoenen euro’s aan investeringscapaciteit verdwijnt uit de regio. De primaire taak van woningcorporaties, voorzien in beschikbare en betaalbare huisvesting, komt daarmee onder zware druk te staan. Door de heffingen kan er minder geïnvesteerd worden in nieuwbouw, onderhoud en energiebesparing. In de regio Gooi en Vechtstreek ligt de WOZ-waarde van woningen soms wel 40% tot 50% hoger dan in andere regio’s. Dat betekent dat corporaties in deze regio meer dan evenredig bijdragen aan de totale verhuurdersheffing.

Lastenverzwaring
Het is onvermijdelijk dat de maatregel gevolgen heeft voor de organisatie en leidt tot een lastenverzwaring voor huurders. Iets dat eerder dit jaar zichtbaar werd bij de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Een onevenwichtige situatie gezien het feit dat de huren en inkomens van de doelgroep in de regio Gooi en Vechtstreek gelijk zijn aan andere regio’s terwijl de WOZ- waarde en daarmee de totale afdracht hoger is. Het woningbezit van Het Gooi en Omstreken omvat 7300 huurwoningen in de sociale sector.

Naar het overzicht
x