Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In onderzoek: ONS en Vinkenbaan Muiderberg
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In onderzoek: ONS en Vinkenbaan Muiderberg

Op twee schoollocaties in Muiderberg zijn we van plan sociale huurwoningen te ontwikkelen. Het gaat om de voormalige locatie van de Oranje Nassauschool (ONS) en de huidige locatie van De Vinkenbaan. Die eerste staat al een tijd leeg en de tweede volgt binnenkort. Samen met de gemeente is de ontwikkeling in juli 2024 van start gegaan. Eerste studies laten zien dat we in totaal zo’n 50 woningen kunnen toevoegen.

Schoollocaties

De Oranje Nassauschool (ONS) en OBS De Vinkenbaan vormen samen met Villa Zeezicht Kindcentrum De Meerstroom. In 2025 verhuist de Meerstroom naar een nieuw schoolgebouw aan de Tesselschadelaan. Het oude gebouw van de ONS aan de Rembrandtlaan staat al een tijd leeg. De locatie van De Vinkenbaan aan de Tesselschadelaan komt later dit jaar of in 2025 leeg te staan. Gemeente Gooise Meren wil deze plekken gebruiken voor woningbouw. Hiervoor heeft de gemeente G&O opdracht gegeven. Samen met de gemeente ging de ontwikkeling in juli 2024 van start. Eerste studies laten zien dat we in totaal zo’n 50 woningen kunnen toevoegen.

Startbijeenkomst 4 juli

Op 4 juli 2024 organiseerde de gemeente een eerste informatiebijeenkomst. Bewoners kregen informatie over de ontwikkeling en gemeente vertelde hoe bewoners straks een aandeel en stem in het proces krijgen. Ook werden de betrokken partijen voorgesteld: G&O en Atelier Dutch. Met ruim 100 aanwezigen bleek dat de ontwikkeling leeft. Na het formele deel was er ruimte voor interactie en konden aanwezigen op informatieborden hun wensen, ideeën en aandachtspunten kenbaar maken. Duidelijk was een gedeelde positieve kijk op de ontwikkeling: bewoners zijn blij dat er eindelijk gestart wordt met het lege gebouw en benadrukten de grote behoefte aan huurwoningen in Muiderberg.

Woningbehoefte

Net als in de rest van het land is er ook in Muiderberg behoefte aan sociale huurwoningen. In Muiderberg is dat extra voor starters, senioren en één- en tweepersoonshuishoudens. Dit is ook terug te lezen in de gemeentelijke Woonvisie 2021. De ontwikkeling van de twee schoollocaties sluit hier zoveel mogelijk op aan. Daarbij staan betaalbaarheid, duurzame kwaliteit en zelfstandig wonen centraal. Ook streven we ernaar om voorrang aan te bieden aan huurders die een sociale huurwoning in Muiderberg achterlaten. Zo brengen we doorstroming op gang.

Eerste studies: 46-55 woningen

Tijdens de informatieavond op 4 juli lieten we de eerste studies zien. Daaruit blijkt dat we ongeveer 16-20 woningen op de ONS-locatie kunnen bouwen en ongeveer 30-35 woningen op de Vinkenbaan-locatie. Beide locaties willen we ontwikkelen met respect voor en passend bij de omgeving.

Vervolgbijeenkomsten

In het najaar van 2024 start G&O met het vervolgtraject. Daarbij gaan we als eerste aan de slag met de ONS-locatie. Bewoners en omwonenden ontvangen hiervoor tegen die tijd een uitnodiging en meer informatie. Een paar weken later gaan we door met de Vinkenbaan-locatie. We streven naar een uitgewerkt en door de buurt gedragen plan voor de totale ontwikkeling.

Globale planning en besluitvorming

Zodra het plan is uitgewerkt, volgt het vergunningstraject. Om te kunnen bouwen is namelijk een omgevingsvergunning nodig. Onderstaande globale planning is gebaseerd op een voorzichtige inschatting. De inschatting is dat beide projecten los van elkaar worden uitgevoerd. De komende periode onderzoeken we dit verder.

  • Najaar 2024: per locatie buurt en bewoners betrekken
  • Voorjaar 2025: start vergunningstraject
  • Najaar 2025: aanbesteding en voorbereiding bouw
  • Medio 2026: start bouw
  • Medio 2027: oplevering

Duurzaamheid

Bij alle nieuwbouwprojecten kiezen we zoveel als mogelijk voor circulair, conceptueel bouwen met CO2 arme producten. Dat geldt ook voor de ONS-locatie en Vinkenbaan-locatie. Een groene woonomgeving vinden we hierin belangrijk. Daarmee dragen we bij aan het wooncomfort van huurders en beperken we zoveel mogelijk de overlast van klimaatverandering.

Inschrijven via WoningNet

Naar verwachting worden de sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd in 2026. Geïnteresseerden kunnen zich tegen die tijd inschrijven via WoningNet regio Gooise Meren.

Verder lezen

Laatst bijgewerkt: 19 juli 2024

Naar het overzicht
x