Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In onderzoek: Muiden Noordwest
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In onderzoek: Muiden Noordwest

G&O is eigenaar van de woningen in Muiden Noordwest sinds april 2022. De gemeente is in die periode ook gestart met het opstellen van een masterplan voor de wijk. Een belangrijk doel van de gemeente is om de kwaliteit van de wijk te verbeteren en er zo voor te zorgen dat de wijk sterk, levendig en leefbaar is.

Kwaliteit Muiden Noordwest verbeteren

Samen met gemeente Gooise Meren willen we de kwaliteit van het noordwestelijk deel van Muiden verbeteren. Dit gebied ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, Westbatterij, de Krijgsman en de Muidertrekvaart, met als kern de wijk Noordwest. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen. Als corporatie spelen we een grote rol in deze ontwikkelingen, aangezien een groot deel van de woningen in Muiden Noordwest van G&O is. Hoe moeten en willen we met deze ontwikkelingen omgaan? Wat is er nodig is om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is? Hiervoor gaat de gemeente een masterplan maken en G&O voert een scenario-onderzoek uit.

Wie doet wat?

De gemeente gaat aan de slag met een masterplan, een plan waarin de nadere kaders worden gesteld voor de verschillende onderdelen (o.a. woningbouw, groen, infra en water). G&O gaat aan de slag met een toekomstscenario voor de woningen. De scenario’s zijn groot onderhoud, verduurzaming, vervangende nieuwbouw of een combinatie hiervan. Belangrijk onderdeel is een woonwensen-onderzoek in 2024.

Bewoners betrekken

Ontwikkelen doen we samen. Met de bestaande huurderscommissie hebben we sinds een paar maanden intensief overleg. Verder betrekken we alle bewoners bij het in kaart brengen van in ieder geval de woonwensen en woonkwaliteit. We verwachten halverwege 2024 iedereen verder te informeren over de volgende stappen de we gaan nemen.

Planning

In de eerste helft van 2024 onderzoeken we de woonwensen en werken we gezamenlijk toe naar het gewenste toekomstscenario. Het is te vroeg om nu een einddatum te noemen, omdat dit afhankelijk is van de resultaten van het woonwensenonderzoek en de scenario-keuze. Wel is het denkbaar dat het totale project zo’n 5-10 jaar zal duren.

Duurzaamheid

Bij alle nieuwbouwprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor circulair, conceptueel bouwen zonder traditionele bouwmaterialen (zoals beton, steen en keramiek). Ook in Muiden zal dit zo zijn, op het moment dat we in die fase van het project aankomen. Een groene woonomgeving vinden we hierin belangrijk. Daarmee dragen we bij aan het wooncomfort van huurders en beperken we zoveel mogelijk de overlast van klimaatverandering.

Verder lezen

Credits luchtfoto: gemeente Gooise Meren

Laatst bijgewerkt: 5 april 2024

Naar het overzicht
x