Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In ontwikkeling: Tiny houses en sociale huurwoningen in Bunschoten
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In ontwikkeling: Tiny houses en sociale huurwoningen in Bunschoten

Vrijdag 11 maart 2022 hebben wethouder Huig van Barneveld en Maarten van Gessel van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken (G&O) een intentieovereenkomst getekend. In deze overeenkomst wordt de intentie uitgesproken om 16 tiny houses en 15 sociale huurwoningen toe te voegen op de groenstrook tussen Frits de Zwerver/Anne Frank en de Oostelijke Randweg.

In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er tiny houses in de gemeente Bunschoten worden gebouwd. De afgelopen periode heeft de gemeente in samenwerking met G&O als ontwikkelende partij gewerkt aan de planvorming voor de in totaal 31 woningen op deze locatie. Hiermee willen we voorzien in de dringende behoefte aan meer betaalbare woningen.

Stand van zaken

In een eerder stadium zijn buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over het plan. De aandachtspunten die hierbij zijn gegeven worden meegenomen in de ontwikkeling. Op dit moment lopen er nog enkele onderzoeken op het gebied van verkeers- en industrielawaai, flora en fauna en erfgoed/archeologie op de beoogde locatie. Onlangs is al wel bekend geworden dat de gemeente een subsidie ontvangt van € 80.000 van de provincie Utrecht voor het treffen van geluidswerende voorzieningen, zodat de bewoners van de nieuw te bouwen woningen zo min mogelijk geluidsoverlast ervaren van de provinciale weg en het achterliggende industrieterrein.

Geïnteresseerden voor de huurwoningen kunnen zich te zijner tijd via WoningNet Eemvallei inschrijven.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2024

Naar het overzicht
x