Opgeleverd
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Libellemeent en Zeggemeent in Hilversum
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Libellemeent en Zeggemeent in Hilversum

Aan de Libellemeent en Zeggemeent in de Hilversumse Meent heeft Het Gooi en Omstreken een groot energieproject afgerond. Hier werden 82 woningen energiezuiniger gemaakt, onder meer door het aanbrengen van dakisolatie.

Werkzaamheden
De energiebesparende werkzaamheden waren per straat verschillend:

Libellemeent

 • Aanbrengen van dakisolatie bij de schuine daken. Dit is van binnenuit gebeurd via de zolder met wit afgewerkte isolatieplaten. Kleine dakramen met enkel glas zijn vervangen door een tuimelraam met HR++glas. Bij de bestaande dakramen met dubbel glas zijn de omtimmering rondom aangepast;
 • Aanbrengen van dakisolatie bij de platte daken van de aanbouwen (dit gold voor een beperkt aantal woningen). Van buitenaf zijn er geïsoleerde dakplaten op het dak aangebracht. De dakbedekking en dakranden zijn vervolgens vernieuwd;
 • Controleren en zo nodig bijvullen van de gevelisolatie;
 • Na-isoleren van de ruimte achter de houten gevelpanelen;
 • Aanbrengen van een geïsoleerde voorzetwand tussen de hal en de berging (dit gold voor een beperkt aantal woningen);
 • Aanbrengen van een geïsoleerde plafond in de hal (dit gold voor een beperkt aantal woningen);
 • Plaatsen van een geïsoleerde bergingsdeur (dit gold voor een beperkt aantal woningen).

Zeggemeent

 • Isoleren van het dak met dakplaten. Dit is van buitenaf gebeurd. De zinken dakgoten en regenpijpen zijn vervangen. De kleine dakramen zijn vervangen door dakramen met dubbel (HR++)glas. De grote dakramen zijn alleen vervangen als dit echt nodig is. Tot slot zijn ook de dakranden en de dakpannen vervangen.
 • Na-isoleren van de gevel met isolatieparels.
 • Vervangen van alle beglazing door HR++glas inclusief nieuwe ventilatieroosters.
 • Vervangen van de panelen van de gevels. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe geïsoleerde exemplaren van kunststof gekomen.
 • Isoleren van de bergingsdeur.
 • Isoleren van de plafonds bij de voor- en achterdeur.
 • Vervangen van het kruipluik door een geïsoleerd exemplaar.

Daarnaast zijn er een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:

Libellemeent

 • Schilderen van het houtwerk aan de buitenzijde van de woningen en bergingen (inclusief herstellen houtrot).
 • Verbeteren van de regenpijpen en beugels.
 • Verbeteren van de kierdichting van ramen en deuren.

Zeggemeent

 • Schilderen van het houtwerk aan de buitenzijde van de woning (inclusief herstellen houtrot)
 • Verbeteren van de kierdichting van ramen en deuren.
 • Isoleren van de warm water leidingen op het voorste gedeelte van de zolder.

Samenwerking
De aannemer Mokveld Bouw en Onderhoud heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau via (035) 672 66 99. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u een overzicht met vragen en antwoorden over de energieprojecten en energieverbetering.

Wilt u meer weten over de doelstelling van Het Gooi en Omstreken? Hierover kunt u meer lezen op de pagina Energiebesparende maatregelen.

Naar het overzicht
x