Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
G&O ondertekent convenant Houtbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

G&O ondertekent convenant Houtbouw

G&O heeft het Metropoolregio Amsterdam (MRA) Convenant Houtbouw ondertekend. Het doel van het convenant is dat vanaf 2025 minimaal 20% van de gehele MRA-woningproductie in houtbouw wordt uitgevoerd. Houtbouw sluit goed aan op de duurzaamheidsambities van G&O.

Samenwerken aan duurzaamheid

'Wij willen samenwerken aan duurzaamheid en bewust omgaan met materiaalgebruik. Ook willen wij circulair bouwen. Daarom gebruiken we bij voorkeur materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden of minder milieubelastend zijn' vertelt Adviseur Duurzaamheid van G&O Sebastiaan van Zutphen. 

Terugdringen CO2 en stikstof

Belangrijke uitgangspunten van het convenant zijn het terugdringen van CO2 en stikstof uitstoot wat daarmee bereikt kan worden. Door gebruik van hout in plaats van beton wordt minder CO2 uitgestoten. Als bijkomend effect verwacht men dat de bouwketen gestimuleerd wordt om verder te moderniseren en te industrialiseren. Met het convenant stimuleren overheden, kennisinstellingen, vastgoedpartijen en partijen als woningcorporaties, ingenieursbureaus en banken houtbouw in de MRA.

Naar het overzicht
x