Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Gemeente en woningcorporaties ondertekenen convenant adresfraude
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Gemeente en woningcorporaties ondertekenen convenant adresfraude

Wethouder Mark Marshall (gemeente Gooise Meren) en woningcorporaties G&O, de Alliantie, Dudok Wonen en woningstichting Naarden ondertekenden op 15 februari 2024 het Convenant Gegevensuitwisseling ter voorkoming en bestrijding van woon- en adresfraude. Het convenant helpt bij het voorkomen en bestrijden van woon- en adresfraude.

Bestrijding adresfraude

Om woon- en adresfraude te controleren en tegen te gaan, gaan de woningcorporaties en de gemeente intensiever samenwerken. Gegevensuitwisseling zal continu plaatsvinden, waardoor we sneller misstanden kunnen signaleren. Dit zorgt  onder andere voor eerlijke verdeling van woonruimte en een juiste Basis Registratie Personen. Aspirant-huurders hoeven zelf geen uittreksel uit het BRP meer aan te leveren en te bekostigen. De woningcorporaties kunnen dit nu rechtstreeks doen. Wethouder dienstverlening Mark Marshall: “Met deze samenwerking maken we een mooie stap in de woon- en adresfraudebestrijding en administratieve lastenverlichting voor onze inwoners. De gemeente is verantwoordelijk voor een correcte BRP registratie. Dat is niet alleen voor (overheids)instellingen nodig, maar ook voor de inwoners. Denk aan situaties waarbij inwoners juist krijgen waar ze recht op hebben zoals zorg of financiële ondersteuning”.

Basisregistratie Personen

De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer deze gegevens veranderen, moeten inwoners dit doorgeven aan de gemeente. Dat geldt natuurlijk ook voor huurders die een woning huren van een woningcorporatie. Ook wijzigingen zoals nieuwe inwonende huisgenoten, moeten zij doorgeven aan de gemeente. Als een adresregistratie niet klopt kan dat zowel voor de inwoner als de overheid problemen opleveren. Denk aan ten onrechte betaalde regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Maar ook de bewoner kan op zijn woonadres rekeningen ontvangen van iemand die daar niet daadwerkelijk woont.

Naar het overzicht
x