Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen

De huren van sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd. Ieder jaar passen we op 1 juli de huren aan, maar dit jaar blijven de huren gelijk. Dit geldt voor alle sociale huurwoningen van woningcorporaties. Dat heeft de minister onlangs bekendgemaakt. De huren worden eenmalig ‘bevroren’. 

Voor welke woningen geldt dit?

De bevriezing geldt voor alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het Gooi en Omstreken kiest ervoor om deze huurbevriezing ook toe te passen voor vrije sector woningen, parkeerplaatsen, bergingen en garages. We mogen de huren wel verhogen als een woning vrijkomt.

Wet eenmalige huurverlaging 

Daarnaast komt een deel van de huurders in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Dat is de Wet eenmalige huurverlaging, die sinds 1 januari 2021 van kracht is.

Meer informatie

  • Klik hier voor meer informatie over de eenmalige huurverlaging
  • Klik hier voor de infographic 'Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021?' (Bron: Rijksoverheid)
  • Klik hier voor meer informatie over huurbevriezing door de Woonbond 
Naar het overzicht
x