Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Woonruimteverdeling Eemland

Op 3 maart 2014 ondertekenden gemeenten en corporaties in Regio Amersfoort het Convenant Woonruimteverdeling. De partijen spreken daarin af dat er één regionaal woonruimteverdeelsysteem komt voor woningen onder de huurprijsgrens (dit zijn met name sociale huurwoningen).

Gemeenten en corporaties

De gemeenten die het convenant ondertekenden zijn: Amersfoort, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest.  De deelnemende corporaties zijn: Stichting de Alliantie, Stichting Portaal, Omnia Wonen, Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Stichting Bevordering Bejaardenhuisvesting Soest.

Makkelijker voor woningzoekenden
Regionale verdeling van woonruimten heeft een aantal belangrijke voordelen. Het wordt makkelijker om een woning te zoeken. Wie een woning zoekt hoeft zich niet langer in te schrijven in alle regiogemeenten. Ook hoeft maar voor één inschrijving betaald te worden. Verder komt er één regionale website waarop in alle regiogemeenten die deelnemen gezocht kan worden. Door regionale woonruimteverdeling hebben woningzoekenden in één oogopslag overzicht over het woningaanbod in de regio.

Regionale samenwerking
Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort, burgemeester Melis van de Groep: "De regionale verdeling van woonruimten is een goed voorbeeld van regionale samenwerking. Hiermee bieden we inwoners uit de regio Amersfoort meer kans een woning te vinden."

Planning
Nu het convenant is ondertekend, kunnen de corporaties opdracht geven om het systeem te ontwikkelen. Het streven is dat de woonruimteverdeling op basis van het nieuwe systeem op 1 oktober 2014 van start gaat.

 

Naar het overzicht
x