Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Eemvallei
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Eemvallei

Per 1 januari 2016 zijn er nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing van kracht. Wat dit betekent voor woningzoekenden in de regio Eemvallei leest u hier.

Huurprijs passend bij inkomen
Verhuist u naar een sociale huurwoning, dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. Vanaf 1 januari 2016 moeten woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag, een woning toegewezen krijgen onder de huurtoeslaggrens. Wat betekent deze regel in de praktijk voor woningzoekenden?
Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2016 alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 586,68 (één of twee personen) of € 628,76 (drie of meer personen). Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Meer woningen met een lagere huur

De woningcorporaties aangesloten bij Woningnet Regio Eemvallei zorgen er op verschillende manieren voor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor de lagere inkomens. Bij de ene woning wordt de huurprijs pas aangepast na toewijzing als blijkt dat de woningzoekende recht heeft op huurtoeslag. Bij andere woningen besluiten we vooraf dat deze woning bestemd is voor huurtoeslaggerechtigden, waardoor de huurprijs al vooraf wordt aangepast. In beide situaties worden er voldoende woningen met een lagere huur aangeboden.

Aanbod altijd passend

Het zoeken naar een woning verandert niet. Als u inlogt op de website, ziet u het woningaanbod dat past bij uw profiel en waarop u kunt reageren. Het is heel belangrijk dat de inkomensgegevens in het profiel van Woningnet kloppen. Hiermee voorkomen woningzoekenden dat ze op woningen reageren die ze, na controle van het inkomen, niet mogen huren.

Inkomen toetsen bij toewijzing

Bij toewijzing van een woning vragen de corporaties een (actuele) inkomensverklaring van de Belastingdienst. Aan de hand van deze verklaring berekent de corporatie of de inkomensgrenzen passend zijn bij de aangeboden woning. Het inkomen van partners telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet. Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Voor huishoudens van twee of meer personen geldt een afwijkende inkomensgrens als zij een inkomen krijgen vanuit de AOW.

Meer informatie
U vindt meer informatie over passend toewijzen in de rubriek Veelgestelde Vragen op deze website.

Naar het overzicht
x