Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken streeft naar betaalbare woonlasten
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken streeft naar betaalbare woonlasten

Vandaag kwamen woningcorporaties negatief in het nieuws. Woningcorporaties hebben volgens de Woonbond forse winsten geboekt op de woningverhuur. Hierbij reageert Het Gooi en Omstreken op deze berichtgeving.

Stevige reductie en goedkopere leningen

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘De kasstroom is inderdaad op orde bij veel corporaties. Dit komt mede doordat er de afgelopen jaren een stevige reductie op de bedrijfslasten heeft plaatsgevonden en er goedkopere leningen zijn afgesloten.’

Verhuurdersheffing
De verhuurdersheffing heeft in de jaren 2013 tot en met 2015 voor een huurverhoging gezorgd omdat Het Gooi en Omstreken elk jaar bijna twee maanden huurinkomsten betaalt aan verhuurdersheffing en één maand huurinkomsten gaat naar belastingen. De toenmalige minister Blok heeft ter compensatie voor de verhuurdersheffing aangegeven dat de corporaties de huur extra konden verhogen. ‘Dat moesten we toen ook doen, anders waren er veel corporaties failliet gegaan,’ vertelt Maarten van Gessel.


Winst is geen doelstelling

Winst is geen doelstelling van woningcorporaties waaronder Het Gooi en Omstreken. Eind 2015 heeft Het Gooi en Omstreken daarom besloten om de verkoop van sociale huurwoningen te gaan beperken. In eerste instantie werd er bij voorkeur verkocht aan zittende huurders en in de loop van 2016 is bovendien besloten de verkoop in zijn geheel te stoppen.

Lagere huurprijzen
Het Gooi en Omstreken wil bovendien lagere huurprijzen voor haar huurders. ‘Sinds 2016 is daarom het beleid om de streefhuur van maar liefst 1.500 woningen uit ons bezit naar beneden bij te stellen bij mutaties. Op deze manier blijven de woningen bereikbaar voor huishoudens met een lager inkomen. Ook hebben we de huurverhoging beperkt tot de prijsinflatie.’

Verduurzamen zonder huurverhoging
Daarnaast heeft Het Gooi en Omstreken de laatste jaren bijna de helft van haar woningen verduurzaamd zonder huurverhoging. Ook zijn er honderden nieuwbouwwoningen opgeleverd met een betaalbare huur. ‘De komende jaren staan we voor de uitdaging om de stap naar gasloos bouwen te realiseren. Als de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, kunnen we nog meer en sneller de bestaande woningen verduurzamen en worden de woonlasten voor onze huurders lager.’

Naar het overzicht
x